Slik sikres du viktig opplæring

For å sikre at alle ansatte får tilgang på viktig opplæring vil det bli gjennomført flere nanolæringer utover høsten. Dette innebærer en metode hvor 2-5 minutter lange læringsmoduler distribueres elektronisk til din e-post. Korte moduler gjør det enkelt å delta i opplæringen innimellom andre oppgaver i en hektisk hverdag, forklarer Andy Cerika, trainee og ansvarlig for koordinering av opplæring. Under bildet finner du lenke direkte til oversikten over de nano-kursene som er sendt ut. Sjekk gjerne om du har fullført disse

HER FINNER DU OVERSIKT OVER NANO-KURSENE

- Nanolæringen vil gjelde opplæring og kunnskap som er helt avgjørende for jobben som skal utføres. Det er derfor svært viktig at alle faktisk gjennomfører alle moduler de får tilsendt. For at vi skal vite om vi når frem med opplæringen, blir deltakelse i nanolæringene registrert. Slik vil vi kunne høste erfaringer av hvor effektivt dette verktøyet er.

Hvorfor gjøres dette?

Etableringen av Agder fylkeskommune vil medføre flere endringer for alle ansatte. I tillegg til organisering og arbeidsformer vil den digitale og fysiske arbeidsplassen endre seg.

De digitale endringene er særlig kritisk for at våre ansatte kan få gjort jobben sin. Derfor er også et av prosjektets viktigste risikoelementer tilstrekkelig og forståelig kommunikasjon og informasjon. Et tiltak for å redusere denne risikoen er å etablere nye obligatoriske informasjonskanaler, herunder opplæringsplattformer, slik som nevnt over.

Mer informasjon vil komme utover høsten. Opplæringen leveres i samarbeid med leverandøren Junglemap.

Har du spørsmål eller kommentarer til prosessen, kontakt Andy Cerika (Andy.Cerika@vaf.no)