Prosess med lønns- og avtalevilkår i Agder fylkeskommune

Før sommeren var innplasseringen av ansatte fra de to fylkeskommunene på plass. Nå er også alle tilbud sendt ut til aktuelle ansatte i Statens vegvesen. Grunnet interne prosesser i Statens vegvesen skal disse avtalene signeres innen 1. oktober. Neste milepæl er "Arbeidsavtaler for alle ansatte", som skal være på plass 1. desember.

Det er mange avhengigheter innenfor lønns- og avtalevilkår til arbeidsavtalene, men også til andre viktige prosesser framover. Det er derfor etablert fire arbeidsgrupper med leveranser på utvalgte områder innen lønn og tariff, arbeidstid, medbestemmelse, samt avklaring av hvilke fremtidige avtaler og reglementer og retningslinjer vi skal ha knyttet til personalforhold for Agder fylkeskommune.

Organisasjonspolitikken og kommunal tariff og avtaleverk inkludert aktuelle lovbestemmelser er førende for leveransene.

Følgende fire arbeidsgrupper er etablert med disse deltagerne:

  • Lønn og tariff ledes av Karin Løvgren Stenersen. Av ansattrepresentanter deltar Ingunn Paulsen (Akademikerne), Atle Oanes (Unio), Bjørg Hellem (LO/Fagforbundet)

  • Arbeidstid ledes av Kari Veggeland. Av ansattrepresentanter deltar Marit Wrånes Eivindson (Akademikerne), Eskil Berggren (Unio), Randi Gunsteinsen (LO/Fagforbundet)

  • Medbestemmelse ledes av Bjørn Ø. Kristiansen. Av ansattrepresentanter deltar Kjell Holthe (Akademikerne), Vemund Jensen (Unio), Jane Høst (LO/Fagforbundet)

  • Avtaler/reglementer ledes av Maria Hevzy. Av ansattrepresentanter deltar Torleiv Momrak (Akademikerne), Anne Cathrine Fodstad (Unio), Inger Johanne Engmark (LO/Fagforbundet)

Dette arbeidet følges opp i FHSU (felles hovedsamarbeidsutvalg) utover høsten, og orienteres om i møte med HTV (hovedtillitsvalgte) 16. september og i uke 46.