Presentasjon fra allmøte 20.juni 2019

Under finner du presentasjonene som ble brukt under allmøtene torsdag 20. juni. Første del tar for seg status på sammenslåingsprosjektet, noe om endelig innplasserigsplan og status for kontorbehov og flytteprosess.