Nettredaktører skaper nye nettsteder

Over nyttår får vi nye nettsteder for fylkesadministrasjonen og virksomhetene. Over 30 entusiastiske medarbeidere er nå i gang med å bygge informasjonstjenester på en splitter ny plattform.

20 kolleger fra videregående skoler og fagskolen var med på oppstartsamling for skoleteamet på Scandic Sørlandet 5. september i år. Foto: Cheryl MacDonald

I 2018 ble det etablert et prosjekt, «IT-prosjekt nye nettsteder», med nettredaktør Eirik Mykland fra AAfk som prosjektleder og Svein Buer fra AAfk som prosjekteier.

– Vi gikk inn i et samarbeid med flere andre fylkeskommuner om å etablere en felles teknisk plattform for å utvikle gode nettløsninger og digitale tjenester. Fram til nå har arbeidet handlet mye om innkjøp og teknologi i dette fellesprosjektet. Men i høst og fram til lansering i januar 2020 er det innhold til vårt eget nettsted som gjelder, sier Eirik.

Rent praktisk vil nåværende nettsteder, www.vaf.no og www.austagderfk.no, legges ned. Innholdet på nettstedet som i dag går under navnet www.agderfk.no vil delvis overføres til ny intranett- og samhandlingsplattform (Agda). Nettadressen vil vi beholde, men innholdet på det nye nettstedet vil bli helt nytt. Alle videregående skoler vil framstå som egne nettsteder med egen nettadresse etter nasjonal standard www.skolenavn.vgs.no.

Behov for redaktørteam

Den nye fylkeskommunen vil levere mange av de samme tjenestene som i dag via digitale flater. Mange nye tjenester vil også bli utviklet i hele organisasjonen. I denne prosessen må mange bidra.

– Innholdsproduksjon er et kollektivt arbeid. Det er ikke mulig, og heller ikke fornuftig, å la en enkelt avdeling ha ansvaret for produksjon og vedlikehold av flere hundre informasjonssider og digitale tjenester. Arbeidet må gjøres i de hjemmehavner og på skoler som har ansvaret for de enkelte tjenester, der hvor kunnskapen om tjenestene faktisk sitter, sier Eirik.

Derfor er det etablert to team, med ansvar for innhold i henholdsvis hjemmehavner og i skolene.

Skoleteamet

En person fra hver skole er utnevnt som hovedansvarlig for å produsere innhold til de respektive skolenettstedene. Der hvor det er naturlig er det flere som bidrar.

– Nå i starten vil mye av arbeidet dreie seg om å kopiere innhold fra dagens nettsteder. Over nyttår vil det naturligvis bli lagt vekt på originalt innhold. Skoleteamet består av en positiv gjeng med variert erfaring og kompetanse, fra IKT, bibliotek og administrasjon, sier Eirik.

Medlemmer av skoleteamet:

- Håkon Enerstvedt Stickler, Dahlske vgs

- Endre Byholt Hansen, Dahlske vgs

- Kristian Simonsen, Lillesand vgs

- Sissel K. Rosseland, Arendal vgs

- Line Folkedal Trondsen, Sam Eyde vgs

- Marit Breistøl Lie, Setesdal vgs

- Vibecke Langfeldt Andersen, Risør vgs

- Tim Hope, KKG

- Elisabeth Johnsen, Søgne vgs

- Gustav Hårtveit, Vennesla vgs

- Kim Ronny Røynestad, Flekkefjordvgs

- Bente Naglestad, Byremo vgs

- Inge T. Dalen, Tangen vgs

- Rita Kvinge Døvik, Mandal vgs

- Nils Inge Gauthun, Sirdal vgs

- Ivar Nodeland, Vågsbygd vgs

- Lef Kåre Spartveit, Kvadraturen Skolesenter

- Aslak Storaker, Tvedestrand vgs

- Eva Merete Hornnes, Fagskolen i Agder

- Jan Øyvind Olsen, SMI-skolen Agder

Admin-teamet

Medlemmer av redaktørteamet for fylkesadministrasjonen er hentet fra de nye hjemmehavnene. Hver havn har valgt en til fire personer som har fått ansvaret for innhold på nett. De har i utgangspunktet et litt annet fokus enn skoleteamet, av flere grunner: 

  • Dagens tjenester er ofte noe ulike mellom de to fylkeskommunene.
  • Morgendagens organisasjon er i støpeskjeen. Dette påvirker naturligvis hvilke informasjonstjenester som skal og kan på nett.
  • Flere av teammedlemmene må forholde seg til en ny plass i organisasjonen.

– Redaktørteamet viser en imponerende vilje og evne til å forholde seg til denne virkeligheten. En av teammedlemmene startet den første samlingen med å si at dette arbeidet gledet hun seg til. En slik innstilling betyr alt. Derfor er jeg trygg på at sluttresultatet vil bli svært bra, og at timeplanen vil holde, sier Eirik.

Det meste av det daglige arbeidet i nettprosjektet gjøres via samhandlingsverktøyet Teams, kombinert med noen få workshops.

Medlemmer av admin-teamet:

Analyse og plan:

- Manuel Birnbrich

- Børje Michalsen

Næring, kultur og kulturminnevern:

- Linn Therese Andersen Bjugan

- Hans Christian Lund

Regionplan 2030:

- Berit Weiby Gregersen

- Siv Hemsett

Utdanning:

- Even Haldorsen

- Hanne Kærgaard Hansen

- Åse Holthe

- Mia Smørdal Krokvik

Folkehelse:

- Jannecke Hübert

Samferdsel og eiendom:

- Elisabeth Hording Mathisen

- Lasse Moen Sørensen

Organisasjonsutvikling:

- Cheryl MacDonald

Intern organisering

De to teamene har en stor oppgave. Det er mange hundre nettsider som skal produseres på relativt kort tid, og hver og en har i utgangspunktet mange andre oppgaver i løpet av en arbeidsdag. Samtidig er lanseringsdatoen absolutt.

Nøkkelen til å lykkes med arbeidet ligger i hvordan hver nettredaktør finner en intern flyt mellom dem selv som produksjonsansvarlige, og den ressursen i organisasjonen som er ansvarlig for den enkelte informasjonstjeneste. Fungerer dette samarbeidet bra vil redaktørene bruke mindre tid på å lete etter informasjon, og vil være effektive på sine kjerneoppgaver.

– Nettprosjektet er et godt eksempel på de synergieffektene som er mulig å oppnå når vi jobber sammen med andre fylkeskommuner og på tvers i de to organisasjonene som snart er samlet til Agder fylkeskommune. Vi har stor tro på at dette på sikt vil gi et synlig løft for eksternkommunikasjon, digitale tjenester og brukerorientering i Agder fylkeskommune, sier prosjekteier Svein Buer.

Medlemmer av prosjektstyret for "IT-prosjekt nye Nettsteder":

- Kari B. Kleivset, rektor Søgne videregående skole, VAF

- Cheryl Macdonald, kommunikasjonsrådgiver, VAF

- Thomas A. Johansen, rådgiver IT-seksjonen, VAF

- Tonny A. Morewood, avdelingsleder teknologi, IKT Agder

- Prosjekteier (PE) Svein Buer, kommunikasjonssjef, AAfk