Kontaktopplysninger og e-post fra 01.01.2020

– Sentralbordnummer, adresser, organisasjonsnummer, fakturainfo, kontonummer, domener til nettsteder, e-post til virksomheter, ansatte og elever – prinsippoversikten finner du her. Oversikten er ikke uttømmende og vil bli løpende oppdatert, sier Svein Buer, påtroppende avdelingsleder for kommunikasjon.

SENTRALBORDNUMMER FRA 01.01.2020:
38 05 00 00

SENTRALBORDETS E-POST:
sentralbordet@agderfk.no

ADRESSER FRA 01.01.2020:
se

POSTADRESSE FRA 01.01.2020:
Enhetsnavn (eventuelt «ved [avdeling / navn på person])
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Enhetsnavn oppgis i form av:
• Agder fylkeskommune
• Navn på videregående skole eller annen skole
• Navn på tannklinikk

Eksempel:
Mandal videregående skole
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

NB - alltid enhet før navn:
• Det er svært viktig at eventuelt navn på person kommer etter enhetsnavn og «ved» eller «att.».
• Hvis dette ikke fremkommer slik, vil brev være personlig og dokumentsenteret vil ikke ha anledning til å åpne dette for videreforsendelse.

BESØKS- OG LEVERINGSADRESSER:
• Dette er adresser til virksomhetens geografiske lokasjoner.
• Aviser, tidsskrifter og pakker skal sendes til virksomhetenes gateadresse.

FAKTURAADRESSE:
Agder fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Virksomhetene skal også benytte Agder fylkeskommune i fakturaadressen. Fylkeskommunen har forøvrig seks krav til innholdet i faktura, bl.a. skal alle fakturaer påføres ressursnummer og navn på bestiller.


ORGANISASJONSNUMMER FOR AGDER FYLKESKOMMUNE:
921 707 134 (fylkeskommunens hovednummer)

Det finnes særskilte organisasjonsnumre for virksomhetene, men ved fakturering er det alltid Agder fylkeskommunes organisasjonsnummer som skal benyttes – også for virksomhetene.


EHF-FAKTURA:
Den som skal sende faktura via EHF (Elektronisk HandelsFormat), må oppgi Agder fylkeskommunes organisasjonsnummer 921 707 134.

Dersom elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes er papirfaktura sendt per ordinær post eneste alternativ for å sende faktura til Agder fylkeskommune.


BANKKONTONUMMER TIL DRIFTSKONTOEN TIL AGDER FYLKESKOMMUNE:
3207 28 74993 SR Bank Driftskonto Agder


DOMENER TIL NETTSTEDER FRA 01.01.2020:

AGDER FYLKESKOMMUNE INKLUDERT TANNKLINIKKENE:
www.agderfk.no

VIDEREGÅENDE SKOLER:
www.skolenavn.vgs.no

FAGSKOLEN I AGDER:
www.fagskoleniagder.no

SMI-SKOLEN I ARENDAL:
www.smiarendal.no

SMI-SKOLEN I KRISTIANSAND:
www.smikristiansand.no


E-POST TIL VIRKSOMHETER FRA 01.01.2020:
• Disse sentrale e-postadressene vil opprettes og synliggjøres eksternt på nettstedene fra 01.01.2020.
• E-post til postmottak@agderfk.no vil bli sendt til felles postmottak for fylkeskommunen.
• De andre e-postadressene vil gå til administrasjonen på den enkelte skole eller tannklinikk.
• NB: Merk at adressene altså ikke er satt opp med mottakere hos virksomhetene ennå.

AGDER FYLKESKOMMUNE:
postmottak@agderfk.no

TANNKLINIKKENE:
tannklinikknavn@agderfk.no

VIDEREGÅENDE SKOLER:
kontakt@skolenavn.vgs.no

FAGSKOLEN I AGDER:
kontakt@fagskoleniagder.no

SMI-SKOLEN I ARENDAL:
kontakt@smiarendal.no

SMI-SKOLEN I KRISTIANSAND:
kontakt@smikristiansand.no


E-POST TIL ELEVER OG STUDENTER FRA 01.01.2020:

ELEVER VED SKOLENE BORTSETT FRA FAGSKOLEN:
fornavn.(mellomnavn).etternavn@elev.agderskolen.no

STUDENTER VED FAGSKOLEN I AGDER:
fornavn.(mellomnavn).etternavn@student.agderskolen.no


E-POST TIL ANSATTE FRA 01.01.2020:

ANSATTE I FYLKESADMINISTRASJONEN INKLUDERT SMI-SKOLENE OG TANNKLINIKKENE:
• fornavn.(mellomnavn).etternavn@agderfk.no

ANSATTE VED VIDEREGÅENDE SKOLER:
• fornavn.(mellomnavn).etternavn@skolenavn.vgs.no (hovedepostadresse)
• I tillegg: fornavn.(mellomnavn).etternavn@agderfk.no (alias – tilleggsadresse)

ANSATTE VED FAGSKOLEN I AGDER:
• fornavn.(mellomnavn).etternavn@fagskoleniagder.no (hovedepostadresse)
• I tillegg: fornavn.(mellomnavn).etternavn@agderfk.no (alias – tilleggsadresse)

ANSATTE VED SMI-SKOLEN I ARENDAL:
• fornavn.(mellomnavn).etternavn@smiarendal.no (hovedepostadresse)
• I tillegg: fornavn.(mellomnavn).etternavn@agderfk.no (alias – tilleggsadresse)

ANSATTE VED SMI-SKOLEN I KRISTIANSAND:
• fornavn.(mellomnavn).etternavn@smikristiansand.no (hovedepostadresse)
• I tillegg: fornavn.(mellomnavn).etternavn@agderfk.no (alias – tilleggsadresse)


NÆRMERE OM E-POSTADRESSENE:
• Alle e-postadresser blir fra 01.01.2020 opprettet med navn fra HR-portalen. Det innebærer at alle e-postkontoer automatisk settes opp med fornavn, eventuelt mellomnavn og etternavn – adskilt med punktum.
• Hvis det er flere ansatte med samme navn, vil e-postadresser automatisk settes opp med tall etter etternavnet, for eksempel fornavn.etternavn2@agderfk.no
• Hvis du har et mellomnavn du ikke ønsker å benytte i e-postadressen, kun vil bruke et av fornavnene eller liknende, kan e-postadressen endres etter 01.01.2020 ved henvendelse til IKT Agder bss@ikt-agder.no. For eksempel kan førstefornavn.andrefornavn.mellomnavn.etternavn@agderfk.no endres til førstefornavn.etternavn@agderfk.no
• Av hensyn til en tydelig kommunikasjon blir det ikke anledning til å opprette e-postadresser basert på forkortelser.
• E-post som blir sendt til din gamle e-postadresse fra VAF og AAfk vil bli videresendt til ny e-postadresse frem til 01.07.2020. NB: Dette gjelder ikke for ansatte fra Statens vegvesen.
• Ny e-postadresse i ny fylkeskommune skal primært benyttes til arbeidsrelatert kommunikasjon. Formålet med dette er å skille mellom privatrelatert og arbeidsrelatert kommunikasjon og å redusere spam.


TEAMS OVERTAR FOR INTERNE FELLES E-POSTGRUPPER:
• Da arbeidsflaten Teams fra 01.01.2020 skal fungere som samhandlingsplattform i fylkeskommunen, vil det som hovedregel ikke bli opprettet fellesepostgrupper. Noen unntak vil gjøres av beredskapshensyn.
• Fra 01.01.2020 vil hver enkelt ansatt automatisk blir innplassert i en gruppe i Teams tilsvarende tilhørighet i organisasjonsstrukturen, for eksempel vil en ansatt på Sirdal videregående skole være del av en gruppe for sin skole, i tillegg til egen avdeling.
• For fylkesadministrasjonen vil den enkelte ansatte tilhøre egen avdeling. Fra arbeidsflaten har man også tilgang til øvrige prosjektgrupper og samarbeidsgrupper som den enkelte deltar i. Disse gruppene opprettes etter behov.
• Mer informasjon og opplæring kommer.

KOMMUNIKASJON OG PROFILERING – OVERSIKT OG STATUS
Se oversikten her.

VED SPØRSMÅL – KONTAKT:
• Fakturaspørsmål – Thom Simonstø, påtroppende avdelingsleder for lønn og regnskap, thom.nilssen.simonsto@austagderfk.no, mobil 957 09 004
• Adressespørsmål – Aslaug Berg – påtroppende avdelingsleder for dokumentsenteret, aslaug.olea.berg@austagderfk.no, mobil 412 40 846
• Prinsippoppsett for domener – Svein Buer – påtroppende avdelingsleder for kommunikasjon, svein.buer@austagderfk.no, mobil 970 46 099
• Prinsippoppsett for e-post og IKT-spørsmål – PMO@ikt-agder.no