"Business as usual" når VAF går inn i IKT-Agder

- I utgangspunktet så vil det være «business as usual» for alle VAF-ansatte også etter 1. juli 2019. De som blir berørt av virksomhetsoverdragelsen vil fortsette med sine arbeidsoppgaver ut året. I tillegg vil ansatte hos IKT Agder og innleie være supplerende kompetanse til drift og support mot system og ansatte i Vest-Agder fylkeskommune. "Brukestøtte" vil være operativ og fungere som før og Knut Fredvik, vil fortsatt være leder for avdelingen og eskaleringspunkt hvis det blir nødvendig. Så vi jobber for at overgangen ikke skal merkes for brukerne, forklarer Rune Johansen, daglig leder av IKT Agder.

- Gjennom hele sommeren vil det for øvrig være en leder tilstede i IKT Agder, og det er laget en egen vaktplan med beredskapsvakt for IKT Agder, sier Rune Johansen. 

Brukerstøtte bemannet i sommer
Knut Fredvik presiserer også at det vil være bemannet brukerstøtte på fylkeshuset i Kristiansand, som normalt, gjennom sommeren.

- Over sommeren er det mye om skjer. Alle IT-ressurser vil være presset på tid i forhold til å drifte VAFs nåværende IT-løsninger samtidig som overgangen til IKT Agders løsninger krever mye ressurser. Det vil derfor være nødvendig å kun prioritere det aller viktigste neste halvår, sier Knut Fredvik.

Dette skjer 1. juli
Knut Fredvik, IT-sjef i Vest-Agder fylkeskommune, vil fra 1. juli ha et koordineringsansvar for drift av IT-løsningene i VAF. Personalansvaret overføres til IKT Agders avdelingsledere eller andre ledere i VAF.

6 av IT-seksjonens ansatte overdras til IKT-Agder 1. juli

5 ansatte får stillinger i Agder fylkeskommune fra 1.januar 2020

2 ansatte slutter 1. juli.

- Alle ansatte som ikke slutter vil jobbe med de sammen oppgavene som i dag ut året og sitte på sine vanlige plasser. Dette gjelder også de skoleansatte i delte stillinger som ikke er en del av virksomhetsoverdragelsen. Så vil IKT Agder ansatte, sammen med noe innleie av konsulenter, overta driftsoppgavene for de som slutter. Det gjennomføres i disse dager overlapp med IKT Agders ressurser, forklarer Knut.

Fortsatt IT-lærlinger
- Fra høsten 2019 vil det være en lærling som går på andre året, samt en ny lærling. Disse to lærlingene vil ha arbeidsted i Kristiansand. John Oskar Baardsen vil være deres kontaktperson og hver lærling vil ha sin egen veileder, forklarer Hanne Elisabeth Møgster, HR- og kommunikasjonsrådgiver i IKT Agder.

- Gode læringsarenaer for IKT-lærlinger og praksisplasser har vært prioritert i IKT Agder. Dette arbeidet vil fortsette i fremtiden ved at det er både er samfunnsnyttig, og ved at flinke, motiverte «ungdommer» bidrar godt i vår organisasjon. Det er utarbeidet et eget årshjul for lærlingene i henhold til læringsplan, slik at alle ansatte bidrar til et godt læringsmiljø for lærlinger.

Om du ønsker mer utfyllende informasjon om ordningen for lærlingene, ta kontakt med: John Oskar Baardsen eller avd. leder Solveig Aanjesen, avslutter Hanne Elisabeth Møgster