# Skolestart 2019

Etter en vellykket skolestart er elever og ansatte på skolene nå godt i gang med skoleåret 2019/2020. – Jeg er imponert over innsatsen våre medarbeidere har vist i forbindelse med skolestarten, sier Arly Hauge, påtroppende fylkesdirektør for utdanning.

Med en god balanse mellom utdanningstilbudene og elevenes ønsker har de fleste fått sitt førstevalg oppfylt. Det har vært et godt samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune knyttet til inntaket. Klare inntaksforskrifter og godt samarbeid løser de aller fleste utfordringer med skoleplass.

Alle våre elever er blitt samlet i IKT Agders driftsmiljø for elever, kalt «Agderskolen». IKT Agder og de to fylkeskommunene har det siste året gjort en stor jobb med å legge til rette for denne omleggingen.

– For elevenes del er endringene størst i dagens Vest-Agder, og IKT-ressursene har arbeidet hardt for å sikre at omleggingen går så smertefritt som mulig. I alt er det ca. 8 000 elever med tilhørende brukerkontoer, datamaskiner, skolesystemer, skrivere og så videre som nå inngår i IKT Agders driftsmiljø, sier prosjektkoordinator Knut Lindland i programkontoret (PMO) for IT-innføringsprogrammet.

Ansatte merker endringene
Også de ansatte på skolene opplever nå endringer. I løpet av sommeren har vi fått på plass en felles læringsplattform for Agder fylkeskommune – itslearning. For lærerne i Aust-Agder fylkeskommune er itslearning et nytt bekjentskap. Her må innhold og strukturer bygges på nytt. I Vest-Agder fylkeskommune er elever og lærere godt kjent med itslearning, men ny versjon innebærer at også de har fått en oppgave med å strukturere innholdet opp på nytt.

– Jeg er imponert over innsatsen våre medarbeidere i forbindelse med skolestarten. Vår informasjon kom seint ut til skolene, og det har skapt utfordringer for mange ansatte. Utfordringene i itslearning kan vi ikke løse med tekniske løsninger. Vi er helt avhengig av at skolens ansatte i hovedsak legger inn og bygger opp nytt undervisningsmateriell i itslearning. Våre medarbeidere sentralt vil bistå etter beste evne, men selve arbeidet må gjøres av den enkelte, sier Arly Hauge, påtroppende fylkesdirektør for utdanning.

Martin Zeiffert, påtroppende avdelingsleder for avdeling for digitalisering, legger til:

– All honnør til flere ansatte ved våre skoler som har arbeidet gjennom hele sommerferien for å få både teknologi og grunnstrukturer på plass. Fremdeles gjenstår noen oppgaver, men jeg håper at vi i felleskap løser de siste problemene i løpet av høsten. Fremover vil vi også arbeide med felles rutiner og retningslinjer for bruk av plattformen, sier Zeiffert.