Vi har som oppgave å bygge en ny organisasjon som løfter landsdelen

 

Her har vi som mål å forklare hvordan den nye arbeidshverdagen i Agder fylkeskommune vil bli for deg som er ansatt. Vår nye organisasjon bygger på våre førende prinsipper, administrative struktur, organisasjonspolitikk, mestringsorientert ledelse, geografisk plassering og vår nye digitale og fysiske arbeidsplass.

Mye vil være klart i 2019/2020, men å optomalisere vår nye organisasjon, både kulturelt og organisatorisk – vil ta tid. Mer informasjon, finner du under de seks temaområdene under, eller nyhetsbrevene fra prosjektleder.

Disse sidene vil være gjeldende til ny internkommunikasjon/samhandlingsplattform og nettsider for Agder fylkeskommune, er på plass. Dersom du mener noe mangler eller er uklart, ta kontakt med nettredaktør Cheryl Macdonald, på cmd@vaf.no.

Aktuelt