Vi skal være et stabilt og trygt kompetansesenter i en verden i rask endring

– Jeg synes det er en spennende utfordring å jobbe med planlegging i en verden som endrer seg fortere enn noen gang. Planer skal bidra til utvikling av samfunnet, og det er viktig å være bevisst på hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, sier påtroppende avdelingsleder Ingvild Nina Skjong for avdeling for plan.

– Agder fylkeskommune har vedtatt at FNs bærekraftmål skal innarbeides i planene slik at vi får en bedre og mer bærekraftig framtid. I dag opplever vi at barn og unge er på barrikadene. De syns arbeidet med klimautfordringene går for seint, og forskerne er enige i at vi har dårlig tid, sier Ingvild Nina Skjong, påtroppende leder for avdeling for plan under direktørområde for analyse og plan. Hun fortsetter:

– I tillegg har vi det digitale skiftet, tingenes internett, stordata og kunstig intelligens. Fokuset på bærekraft og teknologisk utvikling bidrar til det grønne skiftet. Dette gjør at vi antagelig snart får nye produkter som selvkjørende biler, droner som frakter mennesker, roboter av ymse slag, og vi vil få nye løsninger som vil påvirke både arbeidsdagen og fritiden vår, forklarer Ingvild, som kommer fra jobben som avdelingsleder på ressursavdelingen i Region Sør i Statens vegvesen.

Mange spørsmål
– I dag dominerer bilen byene, men vil den gjøre det i framtiden? Hva trenger vi i byene om 10 år? Hvordan vil vi ha det? Og hvordan kan Agder fylkeskommune bidra til en god og bærekraftig utvikling for alle som bor i Agder? Dette er det vi må jobbe med framover. Vi må tørre å stille spørsmål, også de upopulære, og som de unge sier – det haster. Jeg håper vi klarer å være åpne nok for nye endringer og evne å se mulighetene og ikke bare problemer. Det er nok av eksempler på folk som har avfeid nyvinninger som irrelevante og tatt grundig feil.

Kunnskap er løsningen
Så hvordan vil du unngå det da?

– Jeg mener vi må søke kunnskap. Vi skal være god på lovverket og vi skal være oppdaterte på endringer som kommer. Vi må være der det skjer og bidra til god planlegging. Skal vi lykkes, må hele organisasjonen være med og bidra, og vi er avhengig av å samarbeide med gode krefter rundt oss. Endringer gir muligheter for nyskapning og innovasjon innen mange næringer. Dette er også målet for Agder 2030. Regionplanen vår er et viktig utgangspunkt for alt planarbeid.

– Selv om verden er i endring, skal avdeling for plan være et stabilt og trygt kompetansesenter innen plan og bygningsloven og skal utarbeide framtidsrettede regionale planer. Vi skal bistå med vår kompetanse internt og eksternt, og særlig skal vi jobbe med oppfølging av kommunene, avslutter Ingvild Skjong.

Fem kjappe

Aktuell med – Påtroppende leder for avdeling for plan, under direktørområde for analyse og plan i Agder fylkeskommune

Hva gjør jeg i dag – Avdelingsleder for ressursavdelingen i Region Sør i Statens vegvesen

Alder/bosted – 55 år og bor i Arendal

Dette gleder jeg meg til – Jeg gleder meg til å endelig starte i ny jobb i fylkeskommunen som leder av avdeling for plan, og bli kjent med rutiner og strukturer i fylkeskommunen, og sammen med de ansatte finne fram til den beste måten å jobbe på mot 2030. Og ikke minst gleder jeg meg veldig til å samle folka mine i avdelingen og bli bedre kjent!

Slik kobler jeg av – Avkobling bør være enkelt syns jeg. Hjemme på sofaen er et perfekt sted for avkobling, men jeg er også veldig glad i å gå tur – gjerne i nærområdet, langs sjøen, i skogen, men også på fjellet.

Dette vet ikke de nye kollegene mine om meg – At jeg forsøker å lære meg å spille tromme. Har ikke blitt spesielt god ennå, men det er heller ikke poenget. Det som er viktig for meg er at jeg syns det er kjempegøy 😊.