Valg av det første fylkesting for ett Agder

9. september er det valg til det første fylkestinget i Agder. Valget i år skal gjennomføres som om vedtatte grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger. Derfor er dette et historisk valg til et nytt fylkesting. Vi har tatt en prat med mannen som leder Agder fylkeskommunes "valgkamp". Fylkeskommunen er nemlig ansvarlig for teknisk gjennomføring av valg, både i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalg, og stortingsvalg om to år.

Stor interesse rundt årets valg
– Vi merker at interessen for fylkespolitikken er økende både i de politiske partiene og fra pressen. Kampen om listetoppene har vært hard i fylkespartiene. Hvem som kommer til å bekle de fylkespolitiske toppvervene etter valget er også mer spennende enn på lenge. Sammenslåingen av de to fylkene har gitt et nytt politisk landskap i landsdelen som det blir interessant å følge utover høsten. At mange velgere ser ut til å være på glid fra de store etablerte partiene over til mindre fløypartier gjør utfallet av valget ekstra usikkert, sier Steinar Knutsen, påtroppende avdelingsleder for politisk sekretariat i Agder fylkeskommune.

Den første offisielle handlingen til Agder fylkeskommune
Mens de fleste som jobber i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune planlegger ut fra at nye systemer og at organisasjon skal være fungerende fra 1. januar 2020, så måtte systemene som skal brukes i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 være i drift allerede fra juli i år.

Ny politisk ledelse i Agder fylkeskommune blir valgt på konstituerende fylkesting 23. oktober 2019 på Strand Hotel Fevik. For fylkesadministrasjonen har imidlertid arbeidet forlengst begynt. Fylkestingsvalget foregår som om fylkeskommunene allerede er sammenslått. Valget blir dermed den første offisielle handlingen til Agder fylkeskommune.

– Dette har hatt en del praktiske utfordringer for administrasjonen, forklarer Steinar Knutsen. I praksis betyr dette blant annet:

  • Et eget prosjekt for nytt sak- og arkivsystem har jobbet siden 2018 med å få på plass systemet i tide. Ny versjon av P360 ble satt i produksjon 1. juli som planlagt, og de første brukerne har tatt det i bruk. Vi er i drift med den nyeste versjon av P360, som er en fremtidsrettet skyløsning . For å ivareta sikkerhet og god kontroll er det kun en liten gruppe som i dag har brukere, og de har kun tilgang fra dedikerte PC’er.
  • Nye brukere av P360 betyr også at en liten gruppe ansatte har fått nye brukere i Agder fylkeskommune med tilhørende ny e-postadresse: @agderfk.no. De nye brukerne er foreløpig i hovedsak fra politisk sekretariat, enkelte i administrativ ledelse samt sentrale personer i dokumentsenteret. Ny P360 vil i hovedsak bli brukt til politiske saker og sakspapirer som skal produseres fra og med konstituerende fylkesting og ut året. Øvrige brukere blir lagt inn fra nyttår.
  • De som skal legge fram politiske saker for Agder fylkeskommunes politiske organer må kontakte politisk sekretariat for hjelp til dette. Politiske saker som i løpet av høsten skal behandles i de "gamle" politiske organene i Aust-Agder og Vest-Agder følger de eksisterende rutinene og systemene i begge fylkeskommunene.

Politisk modell for Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune skal styres politisk gjennom det som er kjent som hovedutvalgsmodellen. Dette er i all hovedsak samme modell som Vest-Agder fylkeskommune bruker i dag, i motsetning til Aust-Agder fylkeskommune som i dag bruker komitémodellen. Hovedutvalgsmodellen er kjennetegnet ved at hovedutvalgene har fått delegert myndighet fra fylkestinget innenfor sitt fagfelt. Agder fylkeskommune vil ha følgende fire hovedutvalg i tillegg til fylkesutvalget:

  • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
  • Hovedutvalg for plan og samferdsel
  • Hovedutvalg for næring, klima og miljø
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Hvem skal behandle de politiske sakene etter høstens valg? Er det nytt eller gammelt fylkesting?

– Før årsskiftet kan verken fylkestinget eller andre organer i den nye fylkeskommunen fatte vedtak etter forvaltningsloven (altså beslutninger som er bestemmende for rettigheter og plikter til enkeltpersoner og andre). Det samme gjelder vedtak etter særlovgivning. Den nye fylkeskommunen vil heller ikke ha fullmakt til å inngå avtaler i eget navn før årsskiftet. Men fylkestinget og andre fylkeskommunale organer vil etter fylkestingets konstituerende møte ha generell fullmakt til å organisere sin virksomhet, herunder vedta delegeringsreglement og interne instrukser. Fylkestinget vil videre kunne etablere fylkeskommunale foretak og andre særlige former for virksomhetsstyring etter kommuneloven, forklarer Steinar.

– De avtroppende fylkestingene kan fatte vedtak som er «nødvendige» i inndelingslovens forstand – enten fordi det følger av en rettslig plikt eller fordi reelle grunner tilsier at vedtaket ikke bør utsettes.

– Hovedoppgaven for det nye fylkestinget i Agder vil i 2019 være å vedta budsjettet for 2020. Øvrige saker som skal behandles høsten 2019 vil i all hovedsak behandles i de "gamle" organene, avslutter valgleder, Steinar Knutsen.

Fem kjappe

Aktuell med – Påtroppende leder av Politisk sekretariat i Agder fylkeskommune

(Teksten fortsetter under bildet)

Steinar Knutsen - påtroppende leder for politisk sekretariat i Agder fylkeskommune. 

Foto: Agder fylkeskommune/ Julia Marie Naglestad

Hva gjør jeg i dag – Leder av Politisk sekretariat i Vest-Agder fylkeskommune

Alder/bosted – 45 år og bor i Søgne.

Dette gleder jeg meg til – Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med alle de nye flotte kollegene.

Slik kobler jeg av – Jeg er god til å koble av føler jeg. Det kan være på en joggetur, foran TV'en med en god fotballkamp, ei god bok eller på en skitur sammen med kone og barn.

Dette vet ikke de nye kollegene om meg – Da jeg studerte hadde jeg sommerjobb hos Bama. 9 uker hver sommer i 6 år kjørte jeg frukt og grønnsaker rundt i hver krik og krok i Aust-Agder og Vest-Agder som enten hadde matbutikk, kafe, gatekjøkken eller aldershjem. På denne måten ble jeg veldig godt kjent i regionen vår. Ganske så nyttig kunnskap når man skal jobbe i Agder fylkeskommune.