Valg av design og leverandør for nytt fylkesordførerkjede

I sitt møte 24. juni 2019 bestemte fellesnemnda at utkastet til TG. Design til kjedet skal bli Agders nye fylkesordførerkjede og at samme bedrift skal produserer kjedet.

I sin beskrivelse av kjedet skriver Truls Grønvold fra TG. Design kjedet slik:

- Kjedet produseres i 925 S med rød emalje og forgylling av våpenskjoldet. Jeg tenker meg ett tidløst kjede hvor designet binder sammen historie og nåtid med tanke på fremtid (se bildet av tegningen nederst i saken).

Selve kjedet består av festeledd over våpenskjoldet i blankpolert sølv. Så kommer smale bindeledd i karveskurd med inspirasjon hentet fra et gammelt treskrin fra Setesdalen. Deretter kommer et større moderne, lett buet bindeledd med gjennombrutt eikeblad. Dette leddet er tenkt lett børstet (mattet). Ved å bruke et gjennombrutt eikeblad vil fargen på klesplagget til bæreren vises gjennom dette og skape variasjon fra plagg til plagg. Disse to bindeleddene vil gå igjen gjennom hele kjedet og binde kjedet sammen til en helhet. Eikebladet vil binde våpenskjoldet og resten av kjedet sammen til en helhet.

Mellom disse bindeleddene kommer motivfeltene som er tenkt laget i sølv med en kontrast i utrykket mellom blankpolerte motiver og grovt mattet bakgrunn.

Fylkesordførerkjedet vil få ett innvendig kjede som sikrer at kjedet henger pent og litt nedover ryggen til bæreren.

Motivene: Disse motivene er forslag, de endelige motivene bestemmes i samråd med oppdragsgiver ved inngåelse av avtale. * Oppslått bok over søyler: Symboliserer Agders utdannelsesinstitusjoner. * Seilbåt: Symboliser distriktets kystkultur / fritid. * Hånd med jord og plante: Symboliserer jordbruk. *Anker: Symboliserer Agders sjøfartsnæring. * Tannhjul: Symboliserer Agders industrinæring. * Håndsag: Symboliserer Skogbruk. * Hest med rytter: Ryggmotivet er litt større enn de andre motivfeltene og skal henge litt nedover ryggen til bæreren. Dette motivet er hentet fra en gammel bondekiste fra Agders innland og står som ett symbol på historiens røtter som en motvekt til det nye våpenskjoldet.

TG. Design har lang erfaring med design og produksjon av ordførerkjeder. Selv om dette er en liten nisje i Norge, har de til nå laget 18 kjeder.

Til sammen kom det inn fire forslag som fellesnemnda vurderte før valget falt på TG. Designs forslag. I fellesnemnda ble den tydelige symbolikken trukket fram. Forslaget var også det rimeligste tilbudet. 

Tegning av forslag til nytt fylkesordførerkjedet fra TG. Design