Tillit som viktigste virkemiddel

Bjørn Ø. Kristiansen brenner for å utvikle en ny organisasjon som er endringsvillig, nyskapende, og som får det beste ut av medarbeiderne. Hovedbudskapet hans er at vi må heie på hverandre og tørre å gi hverandre tillit.

FEM KJAPPE

Aktuell med – Blir direktør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune

Hva gjør jeg i dag – Personal og organisasjonssjef i Aust-Agder fylkeskommune

Alder/bosted – 63 år, bor i Arendal

Slik kobler jeg av – Da er det mye natur, på fjellet og på sjøen. Og så er det fint å gjøre litt praktiske ting som snekring for eksempel.

Dette vet ikke de nye kollegene dine om meg – Jeg har sølv i NM i stille høyde fra 1973.

Lederteamet til Agder fylkeskommune pr. 1. desember 2018

 

- Noen må gi tillit først. Det er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre. På den ene siden har du forholdene mellom de to fylkeskommunene, og i tillegg får vi inn vegvesenet. Alle tre med hver sine organisasjonskulturer.

I denne prosessen er det viktig at vi får bygget opp tillit oss imellom. Vi må stole på hverandre og ikke minst ha troverdighet overfor hverandre, slik at alle parter kan føle eierskap til Agder fylkeskommune.

Forsvarsbakgrunn

Bjørn har både sin videregående og høyere utdanning fra forsvaret, til sammen 7 år. Han forteller at forsvarsgymnaset i hjembyen Halden, passet godt for ham og gutta som ikke var så motiverte for det vanlige skoleløpet. Strenge lærere og hybelliv bana veg for videre utdanning ved befalsskole og krigsskole. I etterkant jobba han mange år i ulike lederstillinger i forsvaret, før han kom til fylkeskommunen i 1987.

I fylkeskommunen jobba han to år som konsulent før han ble leder, og har hatt omtrent samme tittel siden. I løpet av årene Bjørn har vært i stillingen, har rollen som organisasjons- og personalsjef utvikla seg fra å skulle sørge for at organisasjonen fulgte reglene, til å handle mer om menneskekunnskap, psykologi og ledelse.

Motivasjon som virkemiddel

Når han skal beskrive seg selv som person og leder, kommer det fram at Bjørn er en tydelig leder og en mann som vet hva han vil.

- Jeg er god på de store linjene, og jeg kan ta detaljene når jeg skjønner at de er viktige. Jeg er ikke så glad i å jobbe med rutiner selv, men jeg er veldig bevisst på å ha folk som er knakende gode til det. Så tror jeg at jeg er rimelig god til å gi rammer. Jeg er blitt fortalt at jeg kan være rimelig tresk. Vil jeg så vil jeg, men jeg tror jeg har blitt flinkere til å lytte.

Han er opptatt av å gi sine ansatte frihet til å gjøre jobben sin godt på egenhånd.

- Jeg mener jeg tar folk på alvor. Jeg har veldig tro på at tillit er et sterkt styringsinstrument. Folk flest ønsker å gjøre en ordentlig jobb. Det at de ikke blir etterkontrollert, gjør at de skjønner at de gjør en ordentlig jobb. Det tror jeg er bra. Når vi snakker om styring, så er det for meg riktige folk, riktig kompetanse og riktige holdninger. Da går det bra.

For å sikre at fylkeskommunen er et godt sted å jobbe, har Bjørn stor tro på motivasjon som et ledelsesverktøy.

- Da er vi på spennende oppgaver, brenne for jobben sin, riktig autonomi, riktig styring. Driverne skal være at det er spennende å levere og gjøre jobben sin bra. Det handler lite om bygningen, sitteplasser, og den type ting. Det er selvfølgelig viktig med lys og slikt for helsa, men det er ikke der fokuset er. Vi har god erfaring med dette, og folk vil ha det første.

En utviklingsmuskel

Som ny direktør for innovasjon og organisasjonsutvikling får Bjørn et todelt fagfelt. Han beskriver den ene delen som en utviklingsmuskel, som skal trykke organisasjonen videre. Denne delen inneholder kommunikasjon, HR og digitalisering. Han legger vekt på at dette ikke er støttefunksjoner, det handler ikke om ferieloven og forvaltning, men en strategisk gjennomfører som skal bidra til å utvikle og dytte organisasjonen i ønsket retning. Den andre delen av fagfeltet går på informasjonssikkerhet og jus, og blir et miljø som skal sikre og utvikle forståelsen av at man håndterer data riktig. At det offentlige er bevisste på dette, skaper troverdighet i samfunnet, mener han.

- Kommunikasjon skal være omdømmebygger og en del av innovasjonstrykket. Digitalisering skal være prosesser ute i organisasjonen. Dokumentsenter og arkiv skal håndtere kunnskapen vår inn mot framtida, ikke passivt, men utviklende.

Må tørre å bryte med det gamle

Da det ble bestemt at de to fylkene skulle slås sammen, så Bjørn det som en mulighet til å bli med å påvirke innen et fagfelt som har sin høytid akkurat nå. Han tror at en av de største utfordringene til Agder fylkeskommune fremover er å bli troverdige og faktisk få til å jobbe med nye arbeidsformer. Å få til den atferden det snakkes om, å jobbe mer smidig enn før, slik at vi kan nå måla for regionen.

- Jeg tror at jeg kan bidra med å se langt nok, prinsipielt nok, og tydelig nok til å lage en ny organisasjon. Utfordringene må løses ved å være tøff nok, hard nok, skjønne insitamentene og bygge de riktige symbolene.

Bjørn tror ikke alltid at det er prosessen i seg selv som fører frem til resultat. Noen ganger må man kjøre klare brudd fordi forskjellene er så store. Det er da han mener det kommer fram at HR er et styringsfag og ledelsesfag, ikke et «stryke etter hårene»-fag.

- Når du skal skifte fra et tankegods til et nytt, har du dårlig tid på deg. Du kan ikke forvente at alle medarbeidere intuitivt vet hvordan man jobber på en ny måte, her må lederne gå foran og gi retning og mening til det nye. Man må bryte hardt med det gamle, og gå konsekvent på det nye fra dag én. 

Har tro på en slagkraftig organisasjon

Til tross for utfordringene, har Bjørn tro på at resultatet kommer til å bli bra. Han tror at den nye organisasjonen vil bli slagkraftig dersom man får bygd organisasjonen det snakkes om, og tør gjøre de endringene som trengs. 

- Jeg tror vi får bort en del av de øst-vest greiene. For som fylkeskommuner har vi begge vært små, og det vil vi fortsatt være, men vi blir store nok til å ha tunge miljøer.

Han er også opptatt av å minne folk om at sammenslåingen gjelder alle ansatte i fylkeskommunen. Ofte snakker vi bare om fylkesadministrasjonen, som bare er 10% av de ansatte, og om flytting av arbeidssted og lang reisevei, så mister vi fokus på at vi skal skape en ny organisasjon for alle de 3000 ansatte.

- De nye lederne er på en reise, de er ikke ledere som får en oppgave som er lik fremover. Og som jeg har sagt til dem, hvis vi ikke er endra innen ett til to år, så er det noe galt, avslutter Bjørn Kristiansen.