Større fagmiljø vil vi bety mer for omgivelsene

- Jeg tenker at vi, som følge av sammenslåingen, vil få større fagmiljøer og enda større slagkraft. Vi kommer kanskje til å bety mer for kommunene og samarbeidspartnerne våre fordi vi blir større, det sier Lise Solgaard, ny fylkesdirektør for økonomi og styring i Agder fylkeskommune.

Lise Solgaard tror også at den nye fylkeskommunen blir mer effektiv, men minner om at dette er resultater som kommer på sikt, og kanskje ikke med en gang.

Opptatt av kunnskap

Lise er fra Drammen, men bor i Mandal og pendler til Kristiansand. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og har i tillegg en master i ledelse fra BI. Den første jobben hennes var i Arbeidsdirektoratet i flere forskjellige stillinger. Hun har også arbeidet som økonomisjef for sykehusapotekene i Sør-Øst-Norge, før hun ble økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune i 2006.

Lise synes det kan være vanskelig å skulle beskrive seg selv, og forteller at hun som person ikke er den som prater mest, men at hun håper hun oppleves som omsorgsfull for medarbeiderne. Hun prøver å være i godt humør og ikke la det synes for mye når hun er stressa.

- Jeg prøver å ha noe å si når jeg skal si noe, og jeg prøver å holde meg oppdatert. I det faget jeg har ansvar for, er man veldig avhengig av å ha en god teoretisk bakgrunn, altså at du må kunne faget ganske godt. Det er ikke nok å være leder.

Samfunnsnytten motiverer

Å starte som direktør i Agder fylkeskommune er noe Lise gleder seg til. Hun ser frem til å bli med på å bygge opp noe nytt, tenke annerledes og se på nytt på feltene hun har jobbet med lenge.

- Fylkeskommunen er en veldig spennende organisasjon, synes jeg. Den driver med veldig mye forskjellig og jeg føler det er en nyttig jobb jeg gjør. Det er ikke bare en produksjonsbedrift som skal produsere noe for å øke inntekten til eierne, men et samfunnsnyttig oppdrag. 

Det at mange står utenfor arbeidslivet, mener Lise er en av de største utfordringene for Agder i fremtiden. Hun mener at fylkeskommunen må bidra til å få flere gjennom videregående opplæring for å få dem inn i arbeidslivet.

Selv om hennes fagfelt ikke jobber direkte mot utsatte grupper eller med utdanning, ser hun likevel tydelig at hennes arbeidsoppgaver skal bidra til å oppnå målene for Agder. Som direktør for økonomi og styring skal Lise særlig bidra med et prosjekt for indre styringsdata der det vil bli tatt utgangspunkt i Regionplan Agder 2030 og målene som hører til der. Målene skal på denne måten operasjonaliseres og settes på dagsorden. Avdelingen har en viktig funksjon ut mot alle avdelingene i å oppnå målene for Agder.

- Innenfor innkjøp, som er et av mine ansvarsområder, skal vi gå direkte inn og passe på at de innkjøpene som gjøres er i henhold til kravene for klima, seriøst arbeidsliv og etisk normer, forklarer hun.

Ny arbeidshverdag

Prosessen med sammenslåing av de to fylkeskommunene er både spennende og utfordrende, synes Lise. Det å treffe nye kollegaer fra Aust-Agder har vært gøy, og hun skryter av flinke og hyggelige mennesker.

- Samarbeidet går veldig bra, men det er jo klart at når man skal slå sammen to organisasjoner så blir det ofte slik at du liker veldig godt det du har gjort selv. Så er det veldig vanskelig å se for seg at man skal gjøre det på en annen måte. Nå må vi prøve å se felles løsninger, og frigjøre oss fra det gamle. Det er veldig vanskelig, men det håper jeg at vi skal klare.

Hun lar seg ikke skremme av nye arbeidsformer, og synes det er interessant å jobbe med matrisetankegangen. Hennes avdeling jobber jo litt sånn allerede forteller hun, og viser til at økonomi er en funksjon som jobber ut mot alle enheter. Det som er nytt er at alle skal jobbe slik, og finne måter å bli enige om hvem som skal jobbe med hva. Det tror hun blir spennende. 

- Nå når dette med lokaliseringen og avdelingslederne har falt på plass og vi har fått innplassert de ansatte, da tenker jeg at vi kanskje kan klare å se enda flere felles løsninger på ting. Da er det ikke lenger to organisasjoner. Da vet du hvor du skal være i den nye organisasjonen og da er det kanskje lettere å jobbe mot noe felles. Det ser jeg veldig fram til.

Tilrettelegging blir viktig

Lise synes det er utfordrende at mange ansatte må flytte på seg, og forteller at to av hennes avdelinger vil være plassert i Arendal, og tre i Kristiansand. Det vil være folk fra begge fylkeskommuner som må flytte på seg om de skal beholde samme jobb som i dag.

- Så tilrettelegging for praktiske ordninger, der det er mulig, det synes jeg er kjempeviktig altså. Da har vi virkemidler som kan hjelpe til litt, så får vi bare prøve å gjøre det beste ut av det. Men kanskje noen som må flytte på seg geografisk, velger å få en annen jobb i stedet, en annen oppgave, noe som er en mulighet. Det kan jo være en kjempestor fordel og gi gode muligheter for enkelte også.

Lise ser også frem til å få inn Vegvesenet, ikke bare som samarbeidspartnere, men som kollegaer.

- Og det kan jo hende at det blir flere nye kollegaer også. Hvis vi får andre oppgaver som medfører at hele virksomheter går inn hos oss, så blir jo det veldig spennende.

Fem kjappe

Aktuell med Blir fylkesdirektør for økonomi og styring i Agder fylkeskommune

Hva gjør jeg i dag Økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune   

Alder/bosted 54 år, bor i Mandal.

Slik kobler jeg av – Jeg liker å gå tur, men liker kanskje aller best å gjøre noe med hendene. Jeg har sydd noen bunader i det siste, det synes jeg er veldig gøy. Og så liker jeg å lage mat.

Dette vet ikke de nye kollegene dine om meg   I den første jobben min, var jeg dirigent for arbeidsdirektoratets kor, som først het Gjerdesmuttene for da var det Bjartmar Gjerde som var arbeidsdirektør, og så ble det Kristin Clemet, så da kalte vi oss de små Clementinerne.