Sammenslåing av VIGO basene i Agderfylkene

– Jeg er egentlig en organisasjonsfrik, og jeg gleder meg til å "se heilheten". Jeg har tro på at for å lykkes må vi tenke brukerens behov inn i all kommunikasjon og samarbeid. God kommunikasjon er nøkkelen til et godt resultat. Både mellom oss inne på avdelingen, resten av organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere, sier den nye lederen ved avdeling for inntak og elevtjenester, Anne Synnøve Juel Sundsteigen.

Vi blir nå en større og tydeligere aktør i regionsutviklingen, og i den nye fylkeskommunen blir vi 14 kompetente medarbeidere som skal jobbe tett og godt om tilbudsstrukturen og dimensjoneringen innen videregående utdanning.

Når vi jobber sammen mot felles mål, blir samholdet i avdelingen styrket. Vi kan utfylle hverandre og kanskje se flere muligheter. Aust og vest har jobbet tett og godt om inntak i mange år, så vi regner med at det blir en relativt myk overgang til en felles avdeling.

Vigo Agder
Fredag 22. november kl. 12.00 stenges Vigo Aust-Agder og Vigo Vest-Agder.  I løpet av uke 48 vil Vigo Agder oppstå. Vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift.

– For oss som jobber med dette er det en stor milepæl, men de fleste vil ikke merke noe til dette. De som prøver å gå inn på Vigo i sammenslåingsperioden, vil oppleve at basen er stengt. Når den nye basen åpner for innsøking til videregående opplæring i januar, er det Agders tilbud som ligger søkbare. Det har vært en lang prosess, men alt er i rute, og vi gleder oss til overgangen.

Selve julekvelden blir den dagen vi åpner den nye Vigo-basen
– Basen åpner rett etter nyttår, og i 2020 er det ca. 11 500 ungdommer som skal søke på videregående utdanning. I tillegg har vi i overkant av 3000 lærlinger. Søknadsfristen for å søke videregående utdanning er 3. mars 2020.  Portalen er åpen for søkere fra hele det nye Agder.

– Det store spenningsmomentet er om vi har truffet på programområdene i forhold til søkermassens ønsker. Har vi nok klasser i alle programfag, eller må vi øke eller kutte noen klasser på programområder eller skoler? Klarer vi å matche elevenes ønsker med arbeidslivet og regionens behov? Det er alltid spennende med innsøkning, tall og elever, avslutter Anne Synnøve Juel Sundsteigen. 

Fem kjappe

Aktuell med: Påtroppende leder for avdeling for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune

Hva gjør jeg i dag: Prosjektlederstilling i Vigo / inntak Agder

Alder/bosted: 45 år og bor i Vågsbygd i Kristiansand sammen med mann og tvillinggutter på 17 år

Dette gleder jeg meg til: ­Vi blir nå en større avdeling med ytterligere utfyllende kompetanse. Det vil gjøre oss robust som aktør i regionen vår. Vi har mulighet og et ønske om å bli enda mer brukerorientert. Jeg gleder meg til å være del av et team som skal jobbe med å få frem satsingsområdene innen videregående utdanning for fremtida.

Slik kobler jeg av: Familien vår er veldig glad i å reise, og har blant annet vært på flere lange opphold på Rarotonga i Stillehavet. Tvillingene var der første gang (i 3 ½ mnd.) før de var ett år gamle. Det beste med å reise er å møte andre mennesker, snakke med folk, og lære om andre kulturer.

Dette vet ikke de nye kollegaene mine om meg: Jeg elsker musikkfestivaler, og det å oppdage ny musikk! Jeg har sikkert hatt ukespass til Quartfestivalen i ti år, og seinest i sommer var jeg på en festival i Odense i Danmark. Musikken jeg spiller akkurat nå er blant annet Billie Eilish og Macklemore.