Presentasjoner gitt under konstituerende fylkesting

I saken under vil du finne informasjon og presentasjonene som ble gitt under det konstituerende fylkesting på Fevik Hotell 23. og 24. oktober 2019.

23. oktober

Påtroppende fylkesrådmann Tine Sundtoft orienterer

Orientering om politisk sekretariat v/avdelingsleder Steinar Knutsen

Hvordan kommuniserer vi i Agder fylkeskommune v/avdelingsleder Svein Buer

24. oktober

Presentasjon av ledergruppen i Agder fylkeskommune

Film – Regionplan Agder 2030

Nøkkeltall om Agder v/direktør Kenneth Andresen

Regional planstrategi v/avdelingsleder Ingvild Nina Skjong

Ny kommunelov v/juridisk rådgiver Jan Henrik Danielsen

Delegeringsreglement for Agder fylkeskommune v/ avdelingsleder Ebba Laabak

Personvernombud og informasjonssikkerhet v/ Stian Kringlebotn og Arne Karlsen

Den regionale samfunnsutviklerrollen v/forsker Gro Sandkjær Hansen NIBR/Oslo Met

Kontrollorgan og revisjon v/ revisjonssjef Tor Ole Holbek

Orientering om KS folkevalgtprogram v/KS direktør Jan Inge Tungesvik

Bruk av iPad verktøy: applikasjoner for saksdokumenter og elektronisk reiseregning v/avdelingsleder Aslaug Berg og rådgiver Rune Kristiansen

Presentasjon fra utvalgene i uke 47

Her finner du presentasjon som ble brukt under alle hovedutvalgene i deres første møte. 

Savner du presentasjoner? Kontakt Cheryl Macdonald på cmd@vaf.no