Nye ledere i Agder fylkeskommune

– Det er svært gledelig at vi nå er et stort skritt nærmere etableringen av Agder fylkeskommune. Innplasseringen av avdelingslederne er en viktig milepæl, og innplasseringsutvalgene har levert en grundig og god prosess, sier Tine Sundtoft, prosjektleder for Agder fylkeskommune. I tillegg til prosjektleder/fylkesrådmann er det nå 35 fylkesdirektører og avdelingsledere som har fått avklart sin stilling i Agder fylkeskommune.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke innplasseringsutvalgene for den jobben de har gjort i forbindelse med innplassering av avdelingsledere. Vi er fortsatt i rute og følger den oppsatte fremdriftsplanen. Det er en stram plan, men den gir forutsigbarhet for arbeidet, fortsetter Sundtoft.

(Saken fortsetter under bildet.)

Nye avdelingsledere - Agder fylkeskommune FOTO: Agder fk/ Julie M. Naglestad

Bildetekst: Nye avdelingesledere i Agder fylkeskommune under sin første samling tirsdag 5. mars. Bak fra venstre: Leiv Egil Thorsen, Ole Kristian Eivindsson, Inge Hurv, Karin Løvgren Stenersen, Anne Tone Hageland, Thom Nilssen Simonstø, Halvard Berg, Terje Andersen, Svein Buer, Midterste rad fra venstre, Olav Sveen, Anne Synnøve Sundsteigen, Ingvild Nina Skjong, Aslaug Berg, Ebba Laabakk, Åse Lill Kimestad, Yvonne Willumsen, Inger Ann Fidjestøl Foran fra venstre, Steinar Knutsen, Bjørnar Sørum, Wenche Fresvik, Hilde Lona, Martin Zeiffert, Dagfinn Fløystad, Kai Valthyr-Hansen. 
Anne Kristin Lindseth, Ann Camilla Schulze-Krogh og Gunnar Ogwyn Lindaas var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Julia Marie Naglestad

Omfattende prosess
– Nå går videre i prosessen med å få innplassert alle ansatte. Etter planen skal dette være klart til 1. august, men vi har ambisjoner om å klare det før sommerferien, slik at ansatte vet hvilken avdeling de skal innplasseres i før de drar på ferie, forklarer Tine Sundtoft. Hun understreker videre at det alltid vil være et overskudd av ledere i en sammenslåingsprosess.

– Vi har mange dyktige, erfarne ledere i dag som ikke er innplassert som ledere i den nye organisasjonen. Deres kompetanse er viktig å ha med videre i Agder fylkeskommune, sier Sundtoft.

– Kort oppsummert har det vært en ryddig, saklig og godt forberedt innplasseringsprosess, sier Atle Oanes, tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, som deltok i to av de åtte innplasseringsteamene.

Mange dyktige ledere 
– Jeg er imponert over innsatsen til alle kandidatene som var til intervju i de hjemmehavnene der jeg deltok. Det er tydelig at vi har svært mange gode ledere i de to fylkeskommunene i dag. Alle aktuelle kandidater hadde fått en case som de presenterte, og presentasjonene var varierte og hadde spennende innfallsvinkler til hvor Agder fylkeskommune er i 2030. Selv om kandidatene hadde ulike tilnærminger og ulik stil, framstod de engasjerte og dedikerte, forklarer Oanes.

– Å innplassere er betydelig mer utfordrende enn å tilsette. Prosessen med å velge var til tider vanskelig, men det ble kjørt en saklig og ryddig prosess knyttet til de enkelte kandidatenes bakgrunn og prestasjoner i intervjuet. Ivaretakelse av de som ønsket å bli ledere, men ikke får bli det, vil være viktig i fortsettelsen, sier Bjørg Hellem, tillitsvalgt fra LO Fagforbundet, en annen av de fire som deltok i innplasseringsprosessen.

God fordeling 
Alle 27 avdelingslederstillingene er nå avklart.

Av de 27 avdelingslederne er 13 kvinner og 14 menn. 13 kommer fra Aust-Agder fylkeskommune, 9 fra Vest-Agder fylkeskommune, 1 fra en fellesstilling mellom fylkeskommunene og 4 fra Statens vegvesen. Det er også godt aldersspenn i gruppa.

Ansatte i utvalgsområdet fra Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er innplassert i avdelingslederstillinger, mens ansatte fra Statens vegvesen har mottatt tilbud om avdelingslederstilling på bakgrunn av avtalen som er inngått mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen. To avdelingsledere er ansatt gjennom interne utlysninger i de tre organisasjonene.

Dette er de nye lederne (nåværende stilling i parentes):

Hjemmehavn Regionplan 2030 – Fylkesdirektør Anita Henriksen
Avdelingsleder Bærekraftig utvikling – Ann Camilla Schulze-Krogh (koordinator levekårssatsingen i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Samskaping og internasjonalisering – Hilde Lona (Leder for Aust-Agder bibliotek og kulturformidling)

Hjemmehavn Utdanning – Fylkesdirektør Arly Hauge
Avdelingsleder Opplæring i videregående skole – Åse Lill Kimestad (Assisterende utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Kompetanse og opplæring av voksne – Halvard Berg (Assisterende utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Inntak og elevtjenester – Anne Synnøve Sundsteigen (Fagleder Inntak i Vest-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Fag- og yrkesopplæring – Ole Kristian Eivindsson (Fagopplæringssjef i Vest-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Pedagogisk-psykologisk tjeneste – Bjørnar Sørum (Leder for Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Aust-Agder fylkeskommune)

Hjemmehavn Analyse og plan – Fylkesdirektør Kenneth Andresen
Avdelingsleder Analyse – Gunnar Ogwyn Lindaas (rådgiver plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Plan – Ingvild Nina Skjong (fra Statens vegvesen)

Hjemmehavn Næring, kultur og kulturminnevern – Fylkesdirektør Kristin Tofte Andresen
Avdelingsleder Virkemidler og entreprenørskap – Wenche Fresvik (Næringssjef i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Kultur, idrett og frivillighet – Anne Tone Hageland (Kultursjef i Vest-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Kulturminnevern og kulturturisme – Yvonne Willumsen (Fylkeskonservator i Vest-Agder fylkeskommune) 

Hjemmehavn Økonomi og styring- Fylkesdirektør Lise Solgaard
Avdelingsleder Budsjett og økonomioppfølging – Ebba Laabakk (Økonomisjef i Aust-Agder fylkeskommune
Avdelingsleder Lønn og regnskap – Thom Nilssen Simonstø (Assisterende fylkeskasserer i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Virksomhetsstyring – Inge Hurv (Fagleder for budsjett i Vest-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Innkjøp og anskaffelser – Olav Sveen (Seksjonssjef for juridisk seksjon i Statens vegvesen Region Sør)
Avdelingsleder Politisk sekretariat – Steinar Knutsen (Leder for politisk sekretariat og kommunikasjon i Vest-Agder fylkeskommune)
 
Hjemmehavn Folkehelse – Fylkesdirektør Vegard Nilsen
Avdelingsleder Tannhelsetjenesten – Terje Andersen (Tannhelsesjef i Vest-Agder fylkeskommune)

Hjemmehavn Innovasjon og organisasjonsutvikling – Fylkesdirektør Bjørn Kristiansen
Avdelingsleder HR – Karin Løvgren Stenersen (Organisasjons- og personalsjef i Vest-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Kommunikasjon – Svein Buer (Kommunikasjonssjef i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Digitalisering – Martin Zeiffert (Leder for IKT, digitalisering og innovasjon i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Informasjonssikkerhet og jus – Anne Kristin Lindseth (Leder for juridiske tjenester i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Dokumentsenteret – Aslaug Berg (Rådgiver for politisk sekretariat i Aust-Agder fylkeskommune) 

Hjemmehavn Samferdsel og eiendom – Fylkesdirektør Ola Olsbu
Avdelingsleder Strategi og mobilitet – Dagfinn Fløystad (fra Statens vegvesen)
Avdelingsleder Utbygging – Kai Valthyr-Hansen (Leder for Bygge- og eiendomstjenesten i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Forvaltning, drift og vedlikehold Inger Ann Fidjestøl (fra Statens vegvesen)
Avdelingsleder Beredskap og samfunnssikkerhet – Leiv Egil Thorsen (Leder for Samferdsel i Aust-Agder fylkeskommune) 

Fylkesdirektørene kom først
Her kan du se hvem som tidligere er innplassert som fylkesdirektører i Agder fylkeskommune: