Nye bygningsskilter med nytt fylkesvåpen

Lillesand videregående skole er først ute med nye bygningsskilt med Agders nye fylkesvåpen. Før årsskiftet begynner arbeidet med å montere nye skilter på alle videregående skoler, tannklinikker og fylkeskommunale bygninger.

Fra venstre: Utdanningssjef Stein Kristiansen, rektor Linda Jacobsen og fylkesrådmann John G. Bergh i Aust-Agder fylkeskommune foran de ansatte ved Lillesand videregående skole og nytt bygningsskilt 14. august 2019.

1. august 2019 endret tidligere Møglestu videregående skole navn til Lillesand videregående skole. I den forbindelse har skolen som første fylkeskommunale virksomhet fått nye bygningsskilt med nytt fylkesvåpen. Onsdag 14. august ble begivenheten markert med marsipankake under en planleggingsdag for de ansatte på skolen.

- Lillesand videregående skole er den første offentlige bygningen hvor Agders nye fylkesvåpen ser dagens lys som et samlende og synlig symbol for fylket, sa fylkesrådmann John G. Bergh i Aust-Agder fylkeskommune til de ansatte ved skolen og overrakte blomster til rektor Linda Jacobsen.

Omskilting begynner før årsskiftet
Som et ledd i etableringen av den nye fylkeskommunen, skal blant annet 18 videregående skoler og 28 offentlige tannklinikker få enhetlige bygningsskilt med det nye fylkesvåpenet. Formålet er å sette brukeren i sentrum gjennom en felles visuell identitet for hele fylkeskommunen. Slik vil innbyggere kunne kjenne igjen organisasjonen på tvers av videregående skoler, tannklinikker og fagområder.

- Skiltingen i Lillesand er et pilotprosjekt, og den første omskiltingen som gjennomføres etter et forprosjekt våren 2019. For tiden pågår en offentlig anskaffelseskonkurranse om skiltleveransen til fylkeskommunale bygninger, sier prosjekteier Roald Torkelsen i Vest-Agder fylkeskommune

- Selve omskiltingen vil foregå både før og etter årsskiftet slik at innbyggere og brukere etterhvert vil se at vi har fått et samlet Agder når de går forbi en videregående skole eller en offentlig tannklinikk. Eirin Reinskou i WSP Norge AS er prosjektleder og vil kontakte rektorer og klinikkledere i forbindelse med prosessen, sier Torkelsen.

Arbeidet pågår i nært samarbeid med byggavdelingene i dagens to fylkeskommuner ved Vidar Skrove i Aust-Agder fylkeskommune og Berit Ånensen i Vest-Agder fylkeskommune. Kommunikasjonsrådgiverne er involvert slik at omskiltingen gjennomføres i tråd med Agder fylkeskommunes nye visuelle identitet.

Innføring av ny visuell identitet
• Skiltprosjektet gjennomføres i tråd med prinsippene og tidsplanen for utrulling av ny visuell identitet i Agder fylkeskommune.
• Hovedregelen er at ny felles profil først skal tas i bruk i dokumenter, på nettsteder, e-postsignaturer m.v. når den nye fylkeskommunen er etablert 01.01.2020.
• Nytt arbeidstøy og nye klær med logo vil ha levetid til etter 2020 og skal derimot allerede nå utformes i tråd med den nye profilen. Nye kjøretøy skal også utformes i tråd med den nye profilen.
• Kontakt kommunikasjon for konkrete avveiinger om brosjyrer/publikasjoner, rollups og andre profilprodukter som skal benyttes også etter 2020.
• I forbindelse med konstituerende fylkesting i oktober 2019 vil logoen til Agder fylkeskommune benyttes i saker til det nye fylkestinget.
• Fra samme tidspunkt vil sammenslåingsprosjektet «Agder 2020» bruke ny logo, bl.a. i Office-maler som PowerPoint og Word.
• Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal bruke opprinnelige logoer ut året i forbindelse med ordinær saksbehandling og politisk behandling i fylkestingene.
• Les mer om prinsipper og tidsplan for utrullingen her.

Det nye fylkesvåpenet
• Fylkesvåpenet består av et eiketre i gull på rød bunn og skal være et synlig og samlende symbol for over 300 000 egder.
• Eika, som også finnes i dagens fylkesvåpen i Aust-Agder og Vest-Agder, har vært viktig for næringsvirksomhet og som eksportartikkel fra regionen.
• Eika har også en eldre historie som arena for viktige møter – steder der diskusjoner ble holdt og beslutninger fattet.
• Eika symboliserer i tillegg visdom og soliditet – og noe som er varig og bærekraftig.
• Les mer om det nye fylkesvåpenet her.