Ny visuell profil

– Med ny profil fra 2020 setter vi brukeren i sentrum gjennom enhetlige logoer basert på fylkesvåpenet og en felles visuell identitet for hele organisasjonen. Slik vil innbyggere og samarbeidspartnere kunne kjenne igjen fylkeskommunen på tvers av videregående skoler, tannklinikker og fagområder. Det blir en vinn-vinn situasjon hvor målet både er større forståelse for hvilke tjenester vi leverer og økt synlighet for fylkeskommunen som regionalt folkevalgt nivå, sier prosjektleder Tine Sundtoft.

Disse El-bilene med profilen til Agder fylkeskommune skal rulle på veiene i flere år fremover, konstaterer en fornøyd prosjektleder, Tine Sundtoft,. Her flankert av fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune, John G. Bergh og fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, Kristin Tofte Andresen. Foto: Jan Aabøe

 

Her kan du se Agder fylkeskommunes nye visuelle profil

Bakgrunn
I juni 2018 vedtok fellesnemnda nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Høsten 2018 har det vært utarbeidet en enhetlig visuell profil for Agder fylkeskommune. Et grunnleggende prinsipp i profilen er en enhetlig logostruktur. Dette kan du lese mer om i saken om «Navneprinsipper for Agder fylkeskommune» som ble vedtatt av fellesnemnda 06.06.18 her.

Ikke bare ny logo
– I tillegg til fylkesvåpenet med navnetrekket i logoen består profilen av en rekke andre elementer. Til sammen utgjør dette den nye "garderoben" til Agder fylkeskommune Overgangen til ny profil blir synlig for mange. På sikt vil de nye mulighetene og malene gjøre den visuelle kommunikasjonen enklere og rimeligere, samtidig som vi vil fremstå som en tydeligere avsender, forklarer kommunikasjonsrådgiver Cheryl Macdonald, som er prosjektleder for innføring av ny visuell profil.

Agder-profilelementet
Sentralt står fire utgaver av et Agder-profilelement – et stilisert Agder som i ulike fargenyanser alle representerer Agder. Disse kalles VANN, LAND, ENERGI og MANGFOLD. Sammen med linjer i 45 grader som samler seg mot midten, danner fargeelementene energilinjer ut fra et samlet Agder.

– Fargene er valgt for at de skal kle fylkesvåpenet i logoen. Det vil si at fargene hverken skal slåss med eller overdøve fylkesvåpenet. Så er det mulig å bruke både hele profilelementet eller utsnitt av dette. Det vil si at det er mange variasjonsmuligheter og flere fargekombinasjoner tilgjengelig. For å sikre at dette ikke bli rotete har vi derfor et stramt layout-oppsett, forklarer Cheryl.

(Saken fortsetter under bildet)

Fylkesordfører Terje Damman og Gro Bråten liker godt de nye EL-bilene med Agder fylkeskommunes profil.

Fylkesordfører Terje Damman og Gro Bråten liker godt de nye elbilene med Agder fylkeskommunes profil. Foto: Jan Aabøe

PRINSIPPER FOR UTRULLING AV NY FELLES PROFIL

Hovedregelen er januar 2020:
• Hovedregelen er at ny felles profil først skal tas i bruk i dokumenter, på nettsteder, e-postsignaturer m.v. når den nye fylkeskommunen er etablert 01.01.2020.

Unntak for nytt tøy:
• Nytt arbeidstøy og nye klær med logo vil ha levetid til etter 2020 og skal derfor allerede nå utformes i tråd med den nye profilen.
• Merk: Alt arbeidstøy med funksjonskrav/synlighetsklær skal ihht. EN ISO 20471 ha fluoriserende gult som bakgrunnsfarge. Denne fargen er valgt for å gi best kontrast med fargelogoene i Agder fylkeskommune.
• Kontakt kommunikasjon for bistand med oppsett basert på virksomhetens nye logo, og for oversendelse av virksomhetens logo i høyoppløselig format til leverandør.
• Det er uterbeidet «veileder for profilering på klær juni 2019», kontakt kommunikasjon.

Unntak for nye kjøretøy:
• Nye kjøretøy skal utformes i tråd med den nye profilen.
• Nye kjøretøy skal som hovedregel bestilles hvite for å gi best mulig kontrast og harmoni mellom logo/profilutforming og bakgrunn (unntak for arbeidsmaskiner).
• Kontakt kommunikasjon for bistand med prinsippoppsett basert på skisser av den enkelte biltype.
• Det er utarbeidet en «veileder for foliering kjøretøy juni 2019», kontakt kommunikasjon.

Unntak for nye bygningsskilter:
• Alle de videregående skolene og tannklinikkene vil i en utrulling fra november 2019 få nye bygningsskilter, utformet i tråd med ny visuell profil.
• Lillesand videregående skole blir første skole ut i forbindelse med navnebyttet i august 2019.

Unntak for brosjyrer/publikasjoner og andre produkter med levetid etter 2020:
• Kontakt kommunikasjon for konkrete avveiinger om brosjyrer/publikasjoner, rollups og andre profilprodukter som skal benyttes også etter 2020.

Unntak for nytt fylkesting og prosjekt «Agder 2020» fra oktober 2019:
• I forbindelse med konstituerende fylkesting i oktober 2019 vil logoen til Agder fylkeskommune benyttes i saker til det nye fylkestinget.
• Fra samme tidspunkt vil sammenslåingsprosjektet «Agder 2020» bruke ny logo, bl.a. i Office-maler som PowerPoint og Word.
• Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal bruke opprinnelige logoer ut året i forbindelse med ordinær saksbehandling og politisk behandling i fylkestingene.

Prinsippet om enhetlighet:
• I tråd med prinsippet om enhetlighet skal ikke slagord og logoliknende symboler som ikke er del av profilen, eksponeres på nytt tøy, kjøretøy eller andre profilprodukter.
• Visuell utforming på nye profilprodukter vil som hovedregel gjøres av sentral grafisk designer for å sikre enhetlig utforming i tråd med den nye profilen.

Veileder for visuell profil og elektronisk profilhåndbok
I denne veilederen kan du se fylkeskommunens nye visuelle profil!  (NB lavoppløslig - trenger du høyoppløslig eksempler, kontakt oss, kontaktinfo under. 

En elektronisk profilhåndbok med logofiler og profilelementer er under utarbeidelse.

Har du spørsmål eller er du i tvil om du skal bruke gammel eller ny profil, kontakt: