Ny visuell profil

– Med ny profil fra 2020 setter vi brukeren i sentrum gjennom enhetlige logoer basert på fylkesvåpenet og en felles visuell identitet for hele organisasjonen. Slik vil innbyggere og samarbeidspartnere kunne kjenne igjen fylkeskommunen på tvers av videregående skoler, tannklinikker og fagområder. Det blir en vinn-vinn situasjon hvor målet både er større forståelse for hvilke tjenester vi leverer og økt synlighet for fylkeskommunen som regionalt folkevalgt nivå, sier prosjektleder Tine Sundtoft.

Disse El-bilene med profilen til Agder fylkeskommune skal rulle på veiene i flere år fremover, konstaterer en fornøyd prosjektleder, Tine Sundtoft,. Her flankert av fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune, John G. Bergh og fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, Kristin Tofte Andresen. Foto: Jan Aabøe

Her kan du se Agder fylkeskommunes nye visuelle profil! 

Bakgrunn

I juni 2018 vedtok fellesnemnda nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Høsten 2018 har det vært utarbeidet en enhetlig visuell profil for Agder fylkeskommune. Et grunnleggende prinsipp i profilen er en enhetlig logostruktur. Dette kan du lese mer om i saken om «Navneprinsipper for Agder fylkeskommune» som ble vedtatt av fellesnemnda 06.06.18 her.

Ikke bare ny logo

– I tillegg til fylkesvåpenet med navnetrekket i logoen består profilen av en rekke andre elementer. Til sammen utgjør dette den nye "garderoben" til Agder fylkeskommune Overgangen til ny profil blir synlig for mange. På sikt vil de nye mulighetene og malene gjøre den visuelle kommunikasjonen enklere og rimeligere, samtidig som vi vil fremstå som en tydeligere avsender, forklarer kommunikasjonsrådgiver Cheryl Macdonald, som er prosjektleder for innføring av ny visuell profil.

Agder-profilelementet

Sentralt står fire utgaver av et Agder-profilelement – et stilisert Agder som i ulike fargenyanser alle representerer Agder. Disse kalles VANN, LAND, ENERGI og MANGFOLD. Sammen med linjer i 45 grader som samler seg mot midten, danner fargeelementene energilinjer ut fra et samlet Agder.

– Fargene er valgt for at de skal kle fylkesvåpenet i logoen. Det vil si at fargene hverken skal slåss med eller overdøve fylkesvåpenet. Så er det mulig å bruke både hele profilelementet eller utsnitt av dette. Det vil si at det er mange variasjonsmuligheter og flere fargekombinasjoner tilgjengelig. For å sikre at dette ikke bli rotete har vi derfor et stramt layout-oppsett, forklarer Cheryl.

(Saken fortsetter under bildet)

Fylkesordfører Terje Damman og Gro Bråten liker godt de nye EL-bilene med Agder fylkeskommunes profil.

Fylkesordfører Terje Damman og Gro Bråten liker godt de nye elbilene med Agder fylkeskommunes profil. Foto: Jan Aabøe

Utrullingsplan

Det jobbes med en utrullingsplan for den visuelle profilen. Når det gjelder skilt på og i alle bygg som fylkeskommunen har virksomhet, blir dette et omfattende arbeid. Derfor utarbeides det både en generell utrullingsplan for den visuelle profilen og en egen utrullingsplan for skilt på bygninger.

– Utrullingsplanene vil være nyttige for alle som har en rolle i arbeidet med praktisk å tilrettelegge for å ta i bruk ny logo og profil. Det er mange små og store skilt som skal byttes. I tillegg dukker logo opp på en masse steder vi ofte ikke tenker over, forklarer Cheryl.

De fleste ansatte vil først og fremst merke ny profil på nye IT-systemer og maler, nettsteder og e-postsignatur fra 2020, og etter hvert på nye skilt, arbeidstøy og adgangskort.

Noen milepæler:

  • Hovedregelen er at nytt profilmateriell først skal tas i aktiv bruk når den nye fylkeskommunen er etablert 01.01.2020
  • I forbindelse med konstituerende fylkesting i oktober 2019 vil logoen til Agder fylkeskommune benyttes i saker til det nye fylkestinget. Fra samme tidspunkt vil prosjekt Agder fylkeskomme bruke ny logo, bl.a. i Office-maler som PowerPoint og Word.
  • Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal bruke opprinnelige logoer ut året i forbindelse med ordinær saksbehandling og politisk behandling i fylkestingene. 
  • Et unntak fra hovedregelen er Regionplan Agder 2030, som vil bli utformet i tråd med den nye profilen før konstituerende fylkesting.
  • Et annet unntak er kostbart materiell (kjøretøy, bygningsskilt, større partier med arbeidstøy etc.) med levetid etter 2020 som også allerede nå skal utformes etter den nye visuelle profilen. Bruk av ny logo og profil skal imidlertid skje etter klarering og utforming i samarbeid med kommunikasjonsrådgiverne i fylkeskommunen. Først ut er fire nye elbiler som kommer foliert i ny profil allerede fra februar/mars.

Veileder for visuell profil og elektronisk profilhåndbok

I denne brosjyren kan du se fylkeskommunens nye visuelle profil! 

En elektronisk profilhåndbok med logofiler og profilelementer er under utarbeidelse.

Har du spørsmål eller er du i tvil om du skal bruke gammel eller ny profil, kontakt: