Møteinnkalling til konstituerende fylkesting

Medlemmene innkalles med dette til konstituerende fylkesting. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Eventuelle forfall bes snarest meldt til Politisk sekretariat på e-post: politisk.sekretariat@vaf.no

Vi gjør oppmerksom på at fylkestingets forhandlinger blir streamet til internett.

23.10.

09-11 Gruppemøter for de politiske partiene 11-12 Lunsj
12- Konstituerende fylkesting

24.10.

09-16 Folkevalgtprogram

Vedlagt: Møteinnkalling

Komplett møteinnkalling med vedlegg