Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune

Fastsatt i fellesnemnda for Agder fylkeskommune i møte 06.02.2019 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven, er ny lokal forskrift på plass, forklarer Anne Synnøve J. . Sundsteigen, prosjektleder inntak og dimensjonering Agder.

Når den nye forskriften trer i kraft 1.1. 2020, opphører Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Aust-Agder fylkeskommune og Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Vest-Agder fylkeskommune.

Her finner du den nye lokale forskriften.