Inntaks- og formidlingsforskrift Agder

Fellesnemnda vedtok nærskoleprinsippet som modell for inntak til Vg1.

Fellesnemnda vedtok at nærskole defineres ut fra nærskolematrisen som er nærmere definert i saksfremlegget. Fellesnemnda vedtok også karakterbasert inntak til yrkesfaglig Vg2 og Vg3.Søkere til studieforberedende Vg2 og Vg3 prioriteres inn ved den skolen de har gjennomført forrige trinn.

Finn saksfremlegget og les mer i sak fra fellesnemnda, her: