Inntak og opplæringstilbud i Agder fylkeskommune

I forbindelse med sammenslåing til Agder fylkeskommune må det utarbeides en felles lokal inntaks- og formidlingsforskrift. Videre må det lages en ny dimensjonert tilbudsstruktur, som beskriver det samlede opplæringstilbudet i Agder fylkeskommune. De to Vigobasene må slås sammen og nye rutiner må utarbeides og implementeres, slik forklarer prosjektleder Anne Synnøve Juel Sundsteigen, IT-prosjekt Inntak (VIGO).

Det viktigste med prosjektet er å ha en god, forståelig og forutsigbar måte å ta inn søkere på ved inntaket og formidlingen i 2020 og i årene fremover. Målet er at de aller fleste søkerne, som ønsker det, skal komme inn på en skole som ligger nær der søkeren bor. Videre må en opprettholde gode og robuste fagmiljø på skolene. Når det gjelder Vigobasene og rutiner rundt dette, har det vært et godt samarbeid mellom fylkene i lang tid, noe gjør vi allerede likt, men på noen områder har vi vært mer forskjellige. Alle rutiner blir gjennomgått. Vi tar vare på det som er bra, og ser på hva vi kan gjøre enda bedre i Agder. Dette er et arbeid som alle som jobber med inntak deltar i. Ikke bare prosjektgruppa, forklarer Anne Synnøve.

Artikkelen fortsetter under bildet

Anne Synnøve Juel Sundsteigen presenterer prosjektet tilbudsstruktur og opplæringstilbud i Agder

Den største usikkerheten vår er politiske prosesser. Vi er avhengige av politiske avgjørelser i forhold til ny inntaks- og formidlingsforskrift og tilbudsstruktur for skolene våre. Dette må være på plass og vedtatt før vi kan utarbeide alle rutiner og gjøre de siste valgene i forhold til sammenslåing av de to Vigo basene. Videre er vi avhengige av sak/arkiv for å få tilgang til den store mengden dokumenter som kommer inn i januar/februar 2020 i forbindelse med innsøking av nye elever. Hvilket skoleadministrativ system vi skal levere til i august 2020 betyr også en del for prosjektet. Skal vi levere til Visma In School eller Exten/ SATS?  Vi har som de fleste prosjekt også avhengigheter til de andre IT prosjektene i større eller mindre grad.

Hva synes du om oppdraget?

Jeg er veldig heldig om får lov til å jobbe med dette. Det er kjempe spennende oppgaver som betyr mye for mange. Gruppa har jobbet sammen lenge. Vi startet allerede i november 2017, mer uformelt, og ble da prosjektgruppa etter hvert. Gruppa er godt samkjørt og består av dyktige og dedikerte folk med mye kunnskap, både i dybden og bredden av feltet, svarer Anne Synnøve

Er det noe mer du mener det er viktig å fortelle alle ansatte om "ditt" prosjekt?

Alle ansatte, både i Aust og Vest, har vært veldig positive i hele prosessen. Det har vært et utstrakt og godt samarbeid tidligere og dette har gitt oss en styrke i arbeidet vi nå gjør. Fokuset er hva blir best for Agder og våre ungdommer! Vi vet at ikke alle blir med over i Agder fylkeskommune. Likevel har dette ikke påvirket deres ståpå vilje og engasjement for å finne de beste løsningene for Agder.

Som tidligere nevnt berører prosjektet alle som jobber med inntak og formidling. Fagopplæring har kjørt god prosessere i forhold til fremtidige rutiner og avklaringer. På inntak er alle involvert. Spesielt med tanke på rutiner. Dette arbeidet foregår i stor grad i linja på tvers av de to fylkene, avslutter Anne Synnøve Juel Sundsteigen.

 

Prosjektleder: Anne Synnøve Juel Sundsteigen
Medlemmer av prosjektgruppe: Marianne Kvanvik Lorentzen, Anne Katrine Mortensen, Merethe Stendal- Karlsen,Atle Johannessen

Prosjekteier: Arly Hauge
Prosjektstyret består i tillegg av Stein Kristiansen (utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune)  og Ronny Tellefsdal Sunde (IKT Agder)