Historisk første fylkesting i ett samlet Agder

Fevik, 23.10.19: Arne Thomassen (H) ble valgt til Agders første fylkesordfører, mens Bjørn Ropstad (Krf) ble valgt til fylkesvaraordfører på det konstituerende fylkestinget i Agder i dag. Gro Bråten (Ap) ble valgt som opposisjonsleder.

Det nye fylkestinget i Agder. Foto: Jacob Johannes Buchard.

Fylkestinget i Agder, med 49 representanter, konstituerte seg onsdag 23. oktober 2019 på Strand Hotel Fevik i Grimstad. Den historiske hendelsen ble markert ved at avtroppende leder for fellesnemnda, Terje Damman, overleverte det nye fylkesordførerkjedet for Agder til den påtroppende fylkesordføreren.

Blant sakene som ble behandlet var:
• Godkjenning av fylkestingsvalget 2019
• Valg av fylkesutvalg, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder
• Valg til hovedutvalgene, kontrollutvalget og ulike fagutvalg
• En rekke reglementer og møteplan for 2020

Fylkesutvalg og hovedutvalg
Disse fylkestingsrepresentantene ble valgt til de nye hovedutvalgene:

Fylkesutvalget:
• Arne Thomassen (H)
• Torunn Ostad (H)
• Bjørn Ropstad (KrF)
• Janne Nystøl (KrF)
• Andreas Arff (Frp)
• Beate Johnsen (V)
• Gro Bråten (Ap)
• Kai Steffen Østensen (Ap)
• Oddbjørn Kylland (Sp)
• Margit Dale (Sp)
• Birte Simonsen (MDG)

Utdanning og kompetanse:
• Rune André Frustøl (KrF), leder
• Erik Johan Tellefsen Lindøe (H), nestleder
• Torunn Charlotte Nyberg (H)
• Ingrid Williamsen (Frp)
• Lill May Vestly (PDK)
• Nina Jentoft (Ap)
• Fredrik Jensen (Ap)
• Jon Grindland (Sp)
• Morten Ekeland (SV)

Næring, klima og miljø:
• Mathias Bernander (H), leder
• Jacob Handegard (V), nestleder
• Hannah Dybesland (H)
• Jon-Olav Strand (KrF)
• Mariann Slettene (Frp)
• Nils Harald Rennestraum (Ap)
• Venke Anny Nes (Ap)
• Mirell Høyer-Berntsen (SV)
• Esben Moy (MDG)

Samferdsel:
• Christian Eikeland (Frp), leder
• Ingunn Fjærbu Roppestad (KrF), nestleder
• Rune Hagestrand (H)
• Harald Fauskanger Andersen (H)
• Ingebjørg Godskesen (Pp)
• Neda Blakstad (Ap)
• Dag Eide (Ap)
• Thor Jørgen Tjørholm (Sp)
• Oda Sofie Pettersen (MDG).

Kultur, helse og frivillighet:
• Steinar Bergstøl Andersen (Frp), leder
• Sally Vennesland (H), nestleder
• Maiken Messel (H)
• Tore Askildsen (KrF)
• Even Tronstad Sagebakken (Ap)
• Line Kysnes Vennesland (Ap)
• Arild Buli (Dem)
• Kristin Ljosland (Sp)
• Knut Henning Thygesen (R)

Komplett saksliste med vedlegg er tilgjengelig i møteinnkallingen her hvor protokoll også vil bli lagt ut. 

Fylkesordførerkjedet er designet og laget av Truls Grønvold fra TG. Design. Mer om kjedet kan du lese her.

Agder fylkeskommune etableres 01.01.2020 – følg sammenslåingsprosessen på agderfk.no.  

Spørsmål kan rettes til:
• Påtroppende fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905
• Prosjektleder/påtroppende fylkesrådmann, Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@vaf.no