Gleder seg til større og sterkere fagmiljø

Anita Henriksen kunne ikke la sjansen gå fra seg da hun fikk mulighet til å bli fylkesdirektør for Regionplan 2030. Hun vil gjøre sitt beste for at det skal være gøy å gå på jobb i Agder fylkeskommune.

FEM KJAPPE

Aktuell med – Blir fylkesdirektør for regionplan 2030 i Agder fylkeskommune

Hva gjør jeg i dag – Seksjonsleder for plan og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune.

Alder/bosted – 39 ½ og bor på Tromøya i Arendal

Slik kobler jeg av – Da er jeg hjemme sammen med familien min, og gjør helt vanlige ting. Glad i bøker, krimserier og musikk, gjærbakst og kaffe.

Dette vet ikke de nye kollegene dine om meg – Jeg elsker loppemarkeder og bruktbutikker, og jeg får skikkelig rush av tysk keramikk fra 60- og 70-tallet, jo mer glorete jo bedre.

Ledergruppen til Agder fylkeskommune pr. 1. desember 2018

-Jeg hadde lyst til å bli fylkesdirektør fordi jeg er veldig glad i, og stolt av å jobbe i fylkeskommunen. Jeg ser mange muligheter for hvordan fylkeskommunen kan møte de regionale utfordringene og mulighetene, og løse samfunnsoppdraget sitt på en god måte. Som småbarnsmor og kollektivtransportentusiast ser jeg mange praktiske utfordringer ved jobben, men det er en mulighet som jeg ikke kan la gå fra meg, forklarer Anita.

Fullt fokus

Med en mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, er hun godt rustet for jobben som ligger framfor henne. Fra universitetet i Tromsø har hun også med seg studier i sosialøkonomi, statsvitenskap, utviklingsstudier, og planlegging og lokalsamfunnsforskning. Hun forteller at hun er 2/3 på vei med en master i ledelse ved UiA, men masteroppgaven, som skulle omhandle organisasjonskultur i de to fylkeskommunene, ble lagt på hylla nå i januar. Nå fokuserer hun på den nye stillingen i den samlede fylkeskommunen.

Anita flytta til Arendal i 2007 for å starte i et vikariat i Arendal kommune, men mindre enn et år senere startet hun i fylkeskommunen, og har vært der siden. Først som rådgiver, så som seksjonsleder fra mai 2011. Hun har trivdes godt og ser frem til å følge fylkeskommunen videre.

En leder som jobber i kulissene

Anita er opptatt av å la andre skinne, og blir derfor litt beskjeden når hun skal beskrive seg selv som person og leder. Da må hun be om hjelp fra kollegaene sine.

-En kollega brukte en teatermetafor for å beskrive meg som leder: jeg vil heller være regissør enn å ha hovedrollen.

Ellers beskriver Anita seg som sindig og tålmodig på den ene siden, men samtidig initiativrik og kreativ.  

-Som leder tror jeg at jeg har god oversikt – er nysgjerrig og interessert i det som skjer rundt meg, og opptatt av at de som er rundt meg skal få utvikle og utnytte sine styrker og sin kompetanse. Jeg synes det er viktig å ha godt humør og en god tone på jobb, og at alle har et ansvar for å bidra til det.

Felles innsats

Som leder for Regionplan 2030 blir noe av Anitas jobb å se de store linjene i Agder, og koordinere løsninger på tverrgående samfunnsutfordringer.

-Agders utfordringer er velkjente – mye er knyttet til befolkningsutvikling, levekår, sysselsetting og klima. Fylkeskommunen bør møte disse utfordringene ved å ta samfunnsutviklerrollen på alvor. Vi må sørge for et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag, gi strategisk retning og mobilisere til samlet innsats for å nå felles mål. Matriseorganiseringen med de åtte hjemmehavnene tror jeg er et godt utgangspunkt for å få til dette. 

Det er foreløpig bare Anita som er innplassert i Regionplan 2030, men hun har allerede en klar tanke om hvordan hun og de nye kollegaene hennes skal bidra til å oppfylle målene for Agder.

-Hovedmålet til Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Vårt fagfelt blir å bidra til å sikre god koordinering og gjennomføring av de tre gjennomgående perspektivene i regionplanen: 1) klima og miljø, 2) levekår, likestilling, inkludering og mangfold og 3) næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser. Det dreier seg om å ha en helhetlig tilnærming til bærekraft. At vi får på plass både gode strukturer og en kultur som fremmer samhandling og involvering – både internt og eksternt – blir viktig for at vi skal lykkes i dette arbeidet.

Positiv til omstillingen

Med flytting av kontor og nye arbeidsmetoder, kommer man som ansatt i fylkeskommunen til å oppleve endringer i arbeidshverdagen. Som direktør vil Anita lytte til de ansatte, ta innspillene deres på alvor og legge til rette for at folk skal få være med på å påvirke arbeidshverdagen sin. Det er viktig for henne å legge til rette med tanke på både oppgaver og det praktiske slik at det fungerer for de ansatte.

-Jeg vil gjøre mitt beste for at det skal være gøy å gå på jobb i Agder fylkeskommune. Endring kan gjøre vondt, men jeg håper at vi klarer å fokusere på mulighetene og gjøre det til noe positivt. Jeg vil være med på at vi skal ha en god tone på jobb, det tenker jeg er viktig.

Når hun blir spurt hva hun tror er det mest positive vi kommer til å oppleve som følge av sammenslåingen, svarer hun:  

-At vi blir flere kollegaer, får styrket kompetanse og flere ressurser til å løse oppgavene på tvers av organisasjonen. Det er en unik mulighet til å stokke litt om på ting, se nye muligheter og samtidig ta med oss det beste fra arbeidet vi gjør i dag.