Fylkesvalgstyret godkjente 15 valglister

Fylkesvalgstyret var samlet til møte, på Nordberg Fort, Lista, 23. mai 2019. De godkjente 15 av de 16 innkomne valglistene til høstens fylkestingsvalg.

Her ble 15 av 16 innkomne partilister til Fylkestingsvalget 2019, godkjent. Alliansen sin liste ble ikke godkjent da de ikke oppfylte lovens krav om 500 gyldige underskrifter. De partiene som stiller med liste ved høstens valg til fylkesting i Agder er: 

Valget holdes 9. september.

MILJØTILTAK
Fylkesvalgstyret ved tok også enstemmig, som et miljøtiltak å kutte antallet valglister i papir, som gjøres tilgjengelig for partiene, fra 50 000 til 30 000.