Fylkesordførerkjedet er klart

Fylkesordførerkjedet er designet og laget av sølvsmed Truls Grønvold fra TG Design. Møteklubbene er designet og produsert av trekunstner Finn Jansen. Begge deler tas først i bruk under det historiske første konstituerende fylkesting 23. -24. oktober 2019 på Fevik Strand Hotell i Grimstad.

Fem klubber av eik
Finn Jansen har produsert fem møteklubber, en til leder av fylkestinget og fylkesutvalget og en til hver av utvalgslederne av de fire hovedutvalgene som Agder fylkeskommune skal ha. -Treet kommer fra ei eik som stod på området til Vest-Agder museet på Kongsgård i Kristiansand. Det blåste ned under en storm i fjor og jeg fikk anledning til å hente det. Jeg syntes det var passende med nettopp denne eika til disse klubbene, forklarer en tydelig fornøyd trekunstner. Designet foreslo han med tanke på at det skulle kle den litt tradisjonelle stilen til våpenskjoldet til Agder fylkeskommune. 

Kjedet i sølv med symbol fra Agder
I sin beskrivelse av kjedet skriver Truls Grønvold fra TG. Design kjedet slik:

- Kjedet produseres i 925 S med rød emalje og forgylling av våpenskjoldet. Jeg tenker meg ett tidløst kjede hvor designet binder sammen historie og nåtid med tanke på fremtid.

Selve kjedet består av festeledd over våpenskjoldet i blankpolert sølv. Så kommer smale bindeledd i karveskurd med inspirasjon hentet fra et gammelt treskrin fra Setesdalen. Deretter kommer et større moderne, lett buet bindeledd med gjennombrutt eikeblad. Dette leddet er tenkt lett børstet (mattet). Ved å bruke et gjennombrutt eikeblad vil fargen på klesplagget til bæreren vises gjennom dette og skape variasjon fra plagg til plagg. Disse to bindeleddene vil gå igjen gjennom hele kjedet og binde kjedet sammen til en helhet. Eikebladet vil binde våpenskjoldet og resten av kjedet sammen til en helhet.

Mellom disse bindeleddene kommer motivfeltene som er tenkt laget i sølv med en kontrast i utrykket mellom blankpolerte motiver og grovt mattet bakgrunn.

Fylkesordførerkjedet vil få ett innvendig kjede som sikrer at kjedet henger pent og litt nedover ryggen til bæreren.

Motivene: * Oppslått bok: Symboliserer Agders utdannelsesinstitusjoner. * Seilskute: Symboliser distriktets kystkultur og historie. * Laks: Symboliserer promærnæring og elvene. *Anker: Symboliserer Agders sjøfartsnæring. * Tannhjul: Symboliserer Agders industrinæring. * Håndsag: Symboliserer Skogbruk og historisk handel *Munnharpe: Ryggmotivet er litt større enn de andre motivfeltene og skal henge litt nedover ryggen til bæreren. Dette motivet symboliserer kultur.

TG. Design har lang erfaring med design og produksjon av ordførerkjeder. Selv om dette er en liten nisje i Norge, har de til nå laget 18 kjeder.

Til sammen kom det inn fire forslag som fellesnemnda vurderte før valget falt på TG. Designs forslag. I fellesnemnda ble den tydelige symbolikken trukket fram. Forslaget var også det rimeligste tilbudet.