Fra fellesnemnda sitt møte 23. mai

Fellesnemnda behandlet blant annet sak om rom- og funksjonsprogram for Fylkeshuset i Agder, Regionplan Agder 2030 og sak om konsesjonskraft.

Fellesnemnda for sammenslåingen til Agder fylkeskommune var 23. mai 2019 samlet til møte på Nordberg Fort, Lista. Her ble følgende saker behandlet:

ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR FYLKESHUSET I AGDER
Fellesnemnda tok prosjektleder Tine Sundtoft sitt forslag til orientering. I tillegg vedtok de følgende tillegg:

1. Det legges vekt på å bygge fleksibelt, slik at minilandskapene kan gjøres om til cellekontor- og omvendt, samtidig som behovene for lys, luft og støydemping ivaretas. Det må godtgjøres i anbudsdokumentene at minst 70% av arbeidsplassene lar seg realisere som cellekontor. 

2. Administrasjonen bes gå i videre dialog med de ansatte og ansatteorganisasjoner for å vurdere fordeling mellom cellekontor og minilandskap.

 

Saksdokumentene kan lese her:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndaagder/Meetings/Details/200638?agendaItemId=200165

 

MEDVIRKNINGSORGAN I AGDER FYLKESKOMMUNE
Fellesnemnda vedtok prosjektleder Tine Sundtoft sine forslag til hvilke medvirkningsorgan som bør være i Agder fylkeskommune. Fellesnemnda utsatte avgjørelsen om avvikling eller videreføring av meklingsutvalg og forhandlingsutvalg som Vest-Agder fylkeskommune har i dag. Prosjektleder skal legge frem sak om reglement for medvirkningsorgan i Agder fylkeskommune i juni.

Saksdokumentene, som inkluderer en oversikt over alle organ, representasjon og bakgrunn kan lese her:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndaagder/Meetings/Details/200638?agendaItemId=200160

REGIONPLAN AGDER 2030
Medlemmene i fellesnemnda er politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2030. Styringsgruppen er blitt fortløpende orientert om fremdriften i planarbeidet, og skal bidra til koordinerte vedtak i fylkesutvalgene og fylkestingene. Fellesnemnda ble orientert om videre fremdrift. Det nærmer seg sluttbehandlingen av Regionplan Agder 2030 i fylkestingene i juni, i tråd med fremdriftsplanen for planprosessen. Nytt planforslag er sendt til ordinær politisk behandling i både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Utkast til Regionplan Agder 2030 og alle de innkomne høringsuttalelsene kan lese her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndaagder/Meetings/Details/200638?agendaItemId=200160

SAK OM KONSESJONSKRAFT
Fellesnemnda tok saken om rettigheter og forpliktelser knyttet til konsesjonskraft til orientering med følgende merknad:

Fellesnemnda understreker at en ønsker å videreføre satsingen på distriktene i Agder ved bruk av konsesjonskraftmidler og sikre gode overgangsordninger for Setesdalsregionen.

Saksdokumentene kan lese her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndaagder/Meetings/Details/200638?agendaItemId=200161

 

Alle saksdokumenter (protokoll kommer):

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndaagder/Meetings/Details/200638?agendaItemId=200161