Forslag til nytt inntektssystemet bekymrer fellesnemnda

Fellesnemnda ser med stor bekymring på virkningene av forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Agder fylkeskommune vil være den fylkeskommunen som får størst reduksjon i rammetilskuddet, med en samlet reduksjon på mer enn 130 millioner kroner. Nå er regjeringens forslag til finansiering av fylkeskommunene ute på høring. Høringsfrist er satt til 8. mars.

Statsråden innrømmer at Agder kommer dårlig ut

-Vi gruet oss, Aase Marthe (Horrigmo, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet) og jeg for å sende forslaget ut på høring, sa kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland til fellesnemnda. Mæland hadde tatt turen for å besøke fellesnemnda og innrømmet at hun så godt hvor dårlig Agder kommer ut i forslaget som nå er ute til høring. –Det er ikke bra og det ønsker jeg ikke. Men vi har lagt mest mulig fag og minst mulig politikk til grunn. Nå kommer mange høringsinnspill så vi kan ta den store debatten om hvordan vi skal innrette dette, svarte Mæland på spørsmål fra fellesnemndas medlemmer.

Høringssvar fra Agder
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vil komme med egen uttalelse om forslag til nytt inntektssystemet. I tillegg vil fellesnemndas uttalelse vedlegges som innspill fra et samlet Agder.

Fellesnemnda ber også Kommunal- og moderniseringsdepartementet sikre fullfinansiering av de nye oppgavene som overføres til fylkeskommunene. Spesielt er det viktig at oppgaver i forbindelse med SAMS veiadministrasjon tilføres tilstrekkelige ressurser.