Engasjert ungdom søkes!

Vi søker etter ungdom som har lyst til å gjøre en forskjell for Agder. Du ønsker å bidra til at andre ungdom får et bedre liv og er ikke redd for å komme med forslag til hva som er galt og hva som kan gjøres.

Kanskje er du allerede aktiv i en organisasjon eller et lag? Eller du du brenner for at tilbudet til ungdom skal bli bedre der du bor? At du er motivert for å påvirke i saker som angår barn og unge er viktigere enn erfaring du har. Uansett hvor i Agder du bor, hvis du er mellom 15-19 år så er du kanskje en av de 30 vi søker til å sitte i ungdommens fylkesting.

Hvis du vil vite mer om hva ungdommens fylkesting er og hva de gjør, så kan du lese mer her  http://www.vaf.no/politikk/politiske-organer/ungdommens-fylkesting/

Spørsmål?
Politisk sekretariat har koordinatoransvar for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg. E-post: politisk.sekretariat@vaf.no.

Kontaktperson er Camilla Thomassen, som treffes på tlf 480 79 945 og e-post cth@vaf.no.

Søknad
Hvis du vil være med, kan du sende søknad til Camilla med følgende info:

  • Navn og alder
  • Bosted og skole
  • Interesser (og evt. organisasjon/lag du er med i og verv du har)
  • Begrunnelse for hvorfor nettopp du bør få sitte i ungdommens fylkesting.
  • Navn og telefonnummer til en referanse (det er en person som kan si litt om deg. Det kan f.eks være en lærer eller en leder fra en organisasjon eller ungdomskontakt i kommunen)

Frist 1. desember