En enda bedre samfunnsutvikler

Kenneth Andresen er opptatt av at gode analyser skaper et godt strategisk beslutningsgrunnlag, og tror at fylkeskommunen kan bli en enda bedre samfunnsutvikler i den nye organisasjonen

Fremtidige utfordringer for Agder

- Jeg tror klima, migrasjon og flyktninger på grunn av klimakrig vil påvirke Europa, og det vil påvirke Norge. Vi må klargjøre oss for det, for det kommer til å skje og det kommer til å bli en større utfordring enn i dag.

I tillegg til de globale utfordringstrekkene som påvirker Agder, mener Kenneth at vi har noen mer spesifikke utfordringer i Agder, særlig med tanke på levekår.

- Selv om vi bor i verdens rikeste og lykkeligste land, så kommer Agder dårlig ut. Det handler i veldig stor grad om sysselsetting. Vi har for få folk i jobb, og så har vi for mange som faller utenfor arbeidslivet. Dermed blir for eksempel skolens kvalitet ekstremt viktig. Selv om vi har gratis skole for alle i Norge, og en god skole, så er det dessverre altfor mange som ikke gjennomfører skolen.

Må være mer aktive i samfunnsutviklerrollen

Kenneth tror Regionplan 2030, som nå er på høring, blir et veldig viktig verktøy for å møte utfordringene. Han mener at en fornuftig gjennomføring av den vil ha effekt på både klimatilpassing, levekårsutfordringer og ivaretaking av våre nye innbyggere.

- Jeg tror at vi må være enda mer aktive enn i dag, når det gjelder å ta en samfunnsutviklerrolle. Vi skaper en strategisk retning med regionplanen, og i tillegg må vi mobilisere de gode kreftene som finnes i regionen og i Norge og koordinere de virkemidlene  vi har til disposisjon.

- Som administrasjon er vår viktigste oppgave å gjøre politikerne gode. Derfor føler jeg at det blir ekstra gøy å jobbe med analyse, som er kunnskapsgrunnlaget, og med regional og kommunal planlegging, som er det strategiske arbeidet.

Kenneth og de ansatte på hans fagområde kommer til å jobbe mye med nettopp dette. De skal også sørge for et godt samarbeid med bedrifter, universitetet og kommuner, og lage regionale planer som spiller sammen med de kommunale planene.

Maksimere velferd

- Optimist, inkluderende og frihet under ansvar, det tror jeg oppsummerer meg som leder. I tillegg er jeg jo en relativt avslappa og rolig fyr, som kanskje kan skape litt trygghet for de ansatte.

Etter mange år med samfunnsforskning og jobb i fylkeskommunen opplever Kenneth å ha et godt grunnlag med den erfaringen og kompetansen som skal til for å være både leder i fylkeskommunen, og en samarbeidsaktør i Agder.

Han har en variert bakgrunn og var to år i forsvaret, der han for første gang møtte ledelse og pedagogikk som arbeidsformer. Videre tok han utdanning i samfunnsøkonomi i Edinburgh, og ved Universitetet i Oslo. I nesten 13 år jobbet han med samfunnsforskning i Agderforskning både som forsker og leder. Da det i 2007 ble ledig en jobb i fylkeskommunens strategi- og utviklingsseksjon, var Kenneth klar for et skifte. Der har han vært siden, først som rådgiver, og senere som seksjonsleder og regionalsjef.  

På spørsmål om hvorfor han ønsket å bli fylkesdirektør er han klar:

- Jeg føler meg veldig heldig som får jobbe med samfunnsutvikling, det er jo en sterk motivasjon. I stedet for å jobbe i en privat virksomhet som maksimerer profitt, så får jeg være i en offentlig virksomhet som maksimerer velferd. Det høres sikkert litt svulstig ut, men det er en veldig takknemlig del av jobben.

Må øve på nye arbeidsformer

Kenneth tror det blir positivt å få mange nye, flinke kollegaer i den nye fylkeskommunen. Som leder synes han det er viktig at alle blir inkluderte i arbeidet fra dag én, og at ikke noen sitter med følelsen av at de kommer til noen andre. Han minner om at Agder fylkeskommune blir en helt ny organisasjon basert på en arbeidsform som er ny for alle.

- Selv om du har en tilhørighet til din avdeling, så skal du jobbe med minst en annen, antageligvis flere andre avdelinger. Da må jo vi som ledere, og også som kollegaer, sørge for at folk blir motiverte til å jobbe på den måten. Det er ikke gjort i en håndvending, det må vi øve på.

Den nye arbeidsformen krever også litt av den enkelte medarbeider, mener Kenneth og viser til at frihet under ansvar må være en grunnpilar.

. Vi skal ha et godt tverrfaglig samarbeid, både innad i avdelingen og i organisasjonen.

Se mulighetene

En ting er Kenneth ekstra opptatt av i denne omstillingsprosessen, og det er at folk i organisasjonene må se på de positive effektene av en ny organisasjon, og ikke bare alle problemer og utfordringer.

- Her kommer det optimistiske grunnsynet mitt inn. Det vil sikkert være mange utfordringer uansett, men jeg tror at når vi nå skal lage en ny organisasjon vil det være mange muligheter for folk i organisasjonen.

Det siste han vil si, er at når man snakker om at fylkeskommunen skal bli bedre på samfunnsutvikling, og at man skal gjøre ting annerledes, så er det ikke fordi vi har gjort det dårlig til nå.

- Vi er jo en veldig kompetent organisasjon, vi har gjort veldig mye bra til nå, men nå skal vi lage en ny organisasjon som kan gjøre ting enda bedre.

FEM KJAPPE:

Aktuell med – Blir fylkesdirektør for analyse og planforvaltning i Agder fylkeskommune

Hva gjør jeg i dag – Regionalsjef i Vest-Agder fylkeskommune.

Alder/bosted – 54 år, bor på Lund i Kristiansand.

Slik kobler jeg av – Da er jeg på tur på hytta ved sjøen, eller på fjellet, helst sammen med familien.

Dette vet ikke de nye kollegene dine om meg – Jeg har ikke så mange hemmeligheter egentlig, men jeg har en nummen tommel etter et nakkebrudd en gang.