Elvegata 4 – et alternativ til fylkeshus

Prosjektet som vurderer kontorbehov for Agder fylkeskommune presenterte status og foreløpige anbefalinger for fellesnemnda 7. mars.

Prosjektleder Steinar Roppen Olsen orienterte i møtet om den videre prosessen for alle de tre lokasjonene som prosjektet vil bli arbeide med i de kommende månedene. Størst interesse var det nok knyttet til nytt fylkeshus i Agder, hvor fylkeskommunens egeteide bygg Elvegata 4 ble presentert som et mulig alternativ.

– I og med at fylkeskommunen eier et bygg, innenfor nedslagsfeltet til prosjektet, skal det vurderes hvorvidt dette er et reelt alternativ, før en eventuelt går ut i markedet for å finne andre alternative lokasjoner. Fremover vil det gjøres en vurdering av bygget opp mot de førende kriteriene for faste kontorlokasjoner som fylkeskommunen stiller til både dette bygget og til et administrasjonsbygg på Fløyheia i Arendal. For sistnevnte bygg vil det kjøres en tilsvarende prosess for å vurdere dette byggets egnethet som kontorlokasjon for fylkeskommunen i Arendal, sier Olsen.

For at Elvegata 4 skal være et reelt alternativ, må bygget tilfredsstille krav om funksjonell egnethet, klima og miljøvennlighet, kostnadseffektivitet, mulighet for sambruk og flerbruk samt effektivt og kvalitativt gode driftsmuligheter. Det er disse forholdene som byggene skal vurderes opp mot.

– Dersom Elvegata 4 tilfredsstiller de andre kriteriene vi vurderer det opp mot, er vi sikre på at en rehabilitering av det eksisterende bygget vil gi store klima- og miljømessige gevinster fremfor å bygge nytt. Dette vil være å ta den sirkulære økonomien på alvor, sier prosjektlederen. 

Nærmere informasjon om status i prosjektet som vurderer kontorbehov for Agder fylkeskommune og nytt fylkeshus, blir gitt på allmøtet for sentraladministrasjonene 4. april og/eller på fellessamling i Dyreparken 10.-11. april 2019.

Her kan du se presentasjonen som ble vist for fellesnemnda 7. mars 2019.