Seksjonsledere "Samferdsel og eiendom"

- Vi har hatt det første "bli kjent" møte med avdelingslederne og seksjonsledere i hjemmehavn "Samferdsel og eiendom". Nå kan vi virkelig komme igang med å forberede arbeidet i Agder fylkeskommune innen disse fagområdene, forklarer fylkesdirektør, Ola Olsbu.

På bildet de seks nye seksjonsslederne i hjemmehavn "Samferdsel og eiendom".

Anne Grete Tofte- Leder på Forvaltning
Hilde Gulbrandsen – Leder på Ressurs
Trond Heia- Leder Drift
Siri Thorvaldsen Vevstad – Leder utbygging veg
Roald Torkelsen - Leder utbygging.eiendom
Steinar Jakobsen – Leder utbygging veg

(Roald Torkelsen kommer fra dagens Vest-Agder fylkeskommune, de øvrige fra Statens vegvesen) 

Seksjonsleder for vedlikehold veg er ikke klar ennå. 

Øvrige ledere i hjemmehavn "Samferdsel og eiendom" er disse: 

Hjemmehavn Samferdsel og eiendom – Fylkesdirektør Ola Olsbu 
Avdelingsleder Strategi og mobilitet – Dagfinn Fløystad (fra Statens vegvesen)
Avdelingsleder Utbygging – Kai Valthyr-Hansen (Leder for Bygge- og eiendomstjenesten i Aust-Agder fylkeskommune)
Avdelingsleder Forvaltning, drift og vedlikehold – Inger Ann Fidjestøl (fra Statens vegvesen)
Avdelingsleder Beredskap og samfunnssikkerhet – Leiv Egil Thorsen (Leder for Samferdsel i Aust-Agder fylkeskommune)