Åtte fylkesdirektører og en fylkesrådmann

– Vi har valgt en matriseorganisering av Agder fylkeskommune. Fylkesdirektørene vil lede hver sitt fagområde og vil sammen med meg utgjøre lederteamet, sier Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann for Agder fylkeskommune.

Foto: Jacob J. Buchard/ Agder fylkeskommune.

De åtte fylkesdirektørene og deres fagområder er:

  • Fylkesdirektør samferdsel og eiendom er Ola Olsbu – kommer fra stilling som plan- og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune
  • Fylkesdirektør utdanning er Arly Hauge – kommer fra stilling som utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør næring, kultur og kulturminnevern er Kristin Tofte Andresen – kommer fra stilling som fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør folkehelse – er Vegard Nilsen – kommet fra stilling som kommuneoverlege i Søgne kommune.
  • Fylkesdirektør analyse og plan er Kenneth Andresen – kommer fra stilling som regionalsjef i Vest-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør Regionplan 2030 er Anita Henriksen – kommer fra stilling som seksjonsleder, plan og natur i Aust-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling er Bjørn Ø. Kristiansen – kommer fra stilling som personal- og organisasjonssjef i Aust-Agder fylkeskommune.
  • Fylkesdirektør økonomi og styring er Lise Solgaard – kommer fra stilling som økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune.

Lederteamet besitter mye kompetanse, kjenner Agder godt og har et balansert kjønns- og aldersspenn.

I tillegg har vi på plass alle avdelingslederne, til sammen 27 personer (les om disser her/ lenke til sak). Nå er det fullt fokus på både å avslutte Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune som organisasjoner og på oppstart av Agder fylkeskommune fra 1.1 2020. Jeg er imponert over den innsatsen som alle medarbeiderne våre legger ned i denne overgangen. Jeg gleder jeg meg til å komme i gang med arbeidet for å realisere de ambisiøse målene i regionplan Agder 2030, sier Tine Sundtoft.