Arendalsuka 2019

Også i år deltar Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune under Arendalsuka. Under finner du en oversikt og lenker til mer informasjon. I tillegg til disse arrangementene så har fagskolene en egen stand der de vil informere om ulike mulighetene innen høyere fagopplæring.

Mandag 12. august
Electric Region Agder: Hvordan skape et elektrisk lavutslippssamfunn
På arrangementet i år vil sørlandets visjoner for et fullelektrisk lavutslippssamfunn, Electric Region Agder, presenteres. Det blir også politisk debatt om hvilken rolle økt elektrifisering vil ha i Norges, og verdens, arbeid med å nå målene i Parisavtalen.
Les mer her.

Tirsdag 13. august.
Regioner i omstilling: Hvordan jobbe sammen for endring og innovasjon?
Med basis i regionreformen og kommunereformen, diskuterer vi sentrale temaer som innovasjon, omstilling, tillit og regionalt samspill.
Les mer her.

Onsdag 14. august
Digitalisering og helse
Kunstig intelligens er i ferd med å endre helsesektoren. Tilgang til store mengder helsedata åpner for muligheter til å tilby personifiserte helsetjenester på nye måter. E-helsealliansen v/ Sørlandet Sykehus, Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) v/Universitetet i Agder, Digin, Aust-Agder fylkeskommune og Egde Consulting setter fokus på mulighetene med bruk av kunstig i helsesektoren.
Les mer her. 

Regionalt samarbeid på tvers av landegrenser
Jon-Olav Strand, fylkesvaraordfører i Aust-Agder fylkeskommune, deltar i et arrangement om Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, som gir muligheter for støtte fra Norge og EU til å utvikle nye framtidsrettede løsninger i næringsliv, offentlig forvaltning, akademia og organisasjoner. Velkommen til et seminar om mulighetene for samarbeid på tvers av landegrensene.
Les mer her. 

Onsdag 14. august og torsdag 15. august
Byvandring med Riksantivaren
Aadne Sollid, seksjonsleder for kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune, deltar også, og i tillegg til et innblikk i Arendals historie, får du vite mer om hvordan fylkeskommunene nå jobber sammen for at uthavnene på Sørlandet skal få status som verdensarv.
Les mer her.

Torsdag 16. august
Stortingsmelding om helsenæring – hva betyr det for oss?
Regjeringen la i vår frem en stortingsmelding om helsenæringen som beskriver hvordan næringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi og bedre helesepolitisk måloppnåelse. Vi inviterer sentrale aktører for innlegg og debatt rundt storingsmeldingen om helsenæringen og dens betydning for innovasjon, næringsutvikling og leveranser av helsetjenester.
Les mer her.

Her finner du hele programmet for Arendalsuka 2019.