Å finne et felles ståsted

Kristin Tofte Andresen mener fylkeskommunen har en viktig rolle for å sikre demokratiet.

- Når de demokratiske prinsippene er litt under press, sånn som vi ser nå, så tenker jeg at vi har en spesielt viktig rolle. Vi blir bombardert med så mye informasjon at det kan være vanskelig å orientere seg. I tillegg sitter vi i ekkokamre der vi får høre mer av det vi allerede tror. Det blir snakket et språk som fjerner veldig mange fra det som skjer, og da har vi en spesielt viktig oppgave synes jeg.

Gode budskap

To budskap løftet av godt voksne ledere har gjort inntrykk på Kristin i år, og er noe hun har tatt med seg inn i arbeidet med Agder. Det var kongens budskap om vennlighet i nyttårstalen, og den engelske dronningen som snakket om å finne «common ground» eller et felles ståsted.

- Det opplever jeg absolutt at vi i vår lille verden her i Agder bør lytte til. Det er mange som vil mye og så blir vi ikke helt enige om hvordan vi skal gjøre det. Å finne det som er felles, som ofte er det det er mest av, og jobbe ut fra det, og behandle hverandre på en ordentlig måte, det synes jeg er veldig viktig. Særlig i en verden der vi kanskje er nede i en liten bølgedal når det gjelder anstendighet hos noen store ledere. Anstendighet høres kanskje litt gammeldags ut, men jeg synes det er veldig flott å ta med seg.

Samhandling om klima og levekår

Når hun skal si noe om utfordringene Agder står overfor, trekker Kristin fram klima og levekår.

- Klimaet er jo en utfordring alle har. Slik at vi kan overlate en verden til de som kommer etter oss. Vi skal fremdeles klare å leve godt, men på en måte som er bærekraftig, og som ivaretar miljøet vårt.

I tillegg opplever hun at Agder har noen litt større utfordringer knyttet til levekår enn resten av landet. Agder må jobbe litt ekstra bare for å komme opp på snittet i dag. Dette er en av utfordringene Agder fylkeskommune skal jobbe sammen med omgivelsene, universitetet, næringslivet og kommunene, om. Fylkeskommunen må finne sin posisjon som den som har et overordna blikk, mener hun.

Viktig å sette Agder på kartet

Kristin gleder seg til å ta fatt på arbeidsområder der fylkeskommunen har egne oppgaver som skiller seg fra arbeidet kommunene gjør.

- Jeg synes jeg har fått en veldig spennende utfordring på områder som jeg brenner veldig for, som kultur og kulturminner og næringsarbeid. Det er jo det som kjennetegner, og virkelig skal sette Agder på kartet.

Hun har tro på at arbeidet med kultur og næring er særlig viktig for innbyggerne i Agder, både for at man skal ha flotte opplevelser, men også for at man skal anerkjenne stedet man kommer fra. I tillegg å ha noe å leve av, og et mangfoldig arbeidsliv der mange kan delta. Det at arbeidslivet skal være for de mange, og ikke bare for de få, er noe hun brenner spesielt for. Da er det nødvendig å vise denne regionen som noe helt egenarta og spesielt sammenlignet med de andre regionene.

- Vi har en veldig fin kulturarv, og må sette den i en større sammenheng, både for at flere skal få oppleve den, men også for at noen skal kunne leve av den. Vi har for eksempel flotte uthavner, og vi har en helt unik arv i Setesdal. Det å jobbe med å løfte det fram og synliggjøre det enda mer, til og med sånn at det kan være levebrød for noen, det er veldig spennende, forklarer Kristin Tofte Andresen.

En leder som liker folk

Kristin er jurist, og før hun begynte i administrative stillinger i Songdalen og Kristiansand kommune, hadde hun sin første jobb i forlagsbransjen, noe som var drømmejobben da.

- Men så fant jeg vel ut at å jobbe slik var et veldig langsiktig arbeid, og at det kan være enda mer tilfredsstillende å jobbe med noe som gir resultater for flere. 

Hun forteller at hun liker veldig godt folk, og tror at dette kanskje er det som kjennetegner henne mest som person og som leder. Hun håper hun fremstår som vennlig og ganske tydelig, i tillegg til å være løsningsorientert.

- Jeg tror de vil oppfatte meg som en som jobber godt sammen med andre, for å finne løsninger der det er mulig. Jeg tror også at de fleste synes jeg er en ganske åpen og ærlig person, som sier det jeg mener.

Den lange erfaringen som både assisterende rådmann og rådmann, er noe hun tror er nyttig i den nye stillingen som fylkesdirektør.

- Å ta noe av den rådmannkraften og bygge noe nytt, det synes jeg er veldig spennende.

Skal sørge for gode rammer

Sammenslåingen av de to fylkeskommunene gjør at mange ansatte får en ny arbeidshverdag. Kristin tror at veldig mange av de ansatte i fylkeskommunen opplever at de har en bra arbeidsplass, og hun opplever at medarbeiderne ønsker å gjøre en god jobb.

- Da er det jo først og fremst min jobb som leder å sørge for at de har gode rammer rundt, som gjør at de kan gjøre en god jobb videre. Det er litt mer utfordrende når to organisasjoner er i en sånn stressituasjon som de er i nå, som gjør at folk synes hverdagen er litt vanskeligere. Jeg føler et stort ansvar for å være med på løftet som gjør at våre ansatte fremdeles føler at de har en god arbeidsplass og spennende arbeidsoppgaver fra 01.01.2020. Vi skal alltid stille krav, men samtidig skal vi også legge godt til rette for at de ansatte kan ha en god arbeidsplass. Det handler jo ikke bare om det praktiske som reisevei, og så videre.

 På spørsmålet om hva som er den mest positive følgen av sammenslåingen, er ikke Kristin i tvil:

- Det er veldig lett å svare på! Jeg tror vi kommer til å oppleve det som flott å få nye, gode kollegaer. Det synes jeg allerede nå som jeg har vært mye mer i Aust-Agder, på Fløyheia, og er blitt kjent i gangene der.

Fem kjappe 

Aktuell med – Blir fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern i Agder fylkeskommune

 

Hva gjør jeg i dag – Fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune

 

Alder/bosted – 53 år og bor i Kristiansand.

 

Slik kobler jeg av – Da drar jeg på hytta, enten til fjells i Everdalen, på Agders tak i en hytte uten strøm, eller ute i skjæra i Ny Hellesund i Søgne. Ellers sitter jeg ofte med nesa i en bok, er på kino eller kunstutstilling.

 

Dette vet ikke de nye kollegene dine om meg – Jeg har vært på utrolig mange fine fotballkamper, på Anfield, Emirates, Olympia stadion i Roma og så har jeg vært på Madison Square Garden og sett ishockey. Jeg pleier å kalle meg en passiv sportstilhenger, for jeg bor sammen med veldig sportsinteresserte.