Ungdom vil være med å bestemme fremtiden

De var konkret, tydelig og personlige i sine innspill og forslag. Helga 9.-10. juni var nesten 50 ungdom i alderen 13-25 år samlet for å jobbe med tema "Ung medvirkning i Agder 2020". Hensikten - å begynne et arbeid der også ungdom får medvirke inn i den nye sammenslåtte fylkeskommunen.

Gro Bråten lytter til ungdom under innspillskonferanse

Bildetekst: Fylkesordførene Terje Damman og Gro Bråten er blant politikerne som lytter til ungdom under innspillskonferanse

"Ung medvirkning i Agder 2020" er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder fylkeskommune,Vest-Agder fylkeskommune og barne- og ungdomsrådet på Agder. Gjennom workshops ønsker man å lytte til de unge, synliggjøre dagens og fremtidens utfordringsbilde for ungdom i Agder, og finne ut hvordan barn og unge best kan delta aktivt i Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Politikere lyttet

Flere politikere fra fylkestingene i både Aust-Agder og Vest-Agder deltok på konferansens andre dag, der de fikk høre hva ungdommene hadde kommet frem til, gjennom en rekke presentasjoner på tema som samferdsel/kommunikasjon, gjennomføring i skole, klima og miljø mm.

Også Tine Sundtoft, prosjektleder og fylkesrådmann for Agder fylkeskommune, møtte ungdommene. –Jeg fikk høre ungdom fra hele Agder presentere sin tanker rundt ungdomsmedvirkning og hvordan de ser for seg et fremtidig Agder. Inspirerende, samtidig som jeg merket meg at ungdom langt på vei er opptatt av akkurat det samme som voksne: Gode tjenester, det gode liv, grønn fremtid, inkludering og mestring, sier Tine Sundtoft.

Ung medvirkning – som nybrottsarbeid

Ungdom presentere det de hadde kommet frem til på dag 1.

Ungdomskonferansen er det første "kick-off" i et arbeid som skal munne ut i en rapport om hvordan ungdom best kan bidra inn i Agder fylkeskommune. – Ungdommene ønsker å komme med en egen anbefaling om hvordan ungdomsmedvirkning skal være i Agder fremover.

- Prosjektet har fått kr 180.000,- i støtte fra Aktiv Ungdom, EUs program for ungdom og ungdomsarbeidere – under prosjektkategorien Ungdomspolitiske møter. Hensikten er å sikre ungdom en god prosess og involvering. Vi vet at andre regioner nå følger med på hvordan vi organiserer dette og hva resultatet blir, for å lære av hvordan vi gjør dette på Agder, forklarer Camilla Thomassen, en av de voksne i Vest-Agder fylkeskommunen som arrangerte medvirkningskonferansen for ungdom.

 

Fikk gode innspill

–Vi fikk med oss en rekke rådgivere fra sentraladministrasjonene i de to      fylkeskommunene. De representerer alle de viktigste fagområdene våre og fikk alle   god anledning til å lytte og lære hva ungdom er opptatt av og vil fokuserer på  innen de ulike fagområdene. Det kom mye spennende frem og alt vil bli samlet i en rapport som skal videre til fellesnemnda, forklarer Camilla   Thomassen.

-Et konkret eksempel som ungdommene  lanserte var at de ønsker seg flere  nøytrale møteplasser og lanserte skolebibliotekene, som allerede er godt  kjent av de unge, som perfekte arenaer. De ønsker lengre åpningstider, også etter skoletid og mulighet for litt miljøskapende tiltak, forklarer Camilla Thomassen som var imponert over ungdommenes engasjement, ærlighet og tydelighet.

Utfordringsbildet slik de unge definerte det.