Tine Sundtoft anbefales som fylkesrådmann i Agder fylkeskommune

Ansettelsesutvalget tilrår at Tine Sundtoft tilsettes som fylkesrådmann i Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020 og etter nærmere avtale tiltrer som prosjektleder for å lede fusjons- og omstillingsprosessen.

Foto: Even Haldorsen/VAF

Et enstemmig ansettelsesutvalg sender i dag over sin innstilling til fellesnemnda til møte 29. januar 2018 i saken om tilsetting av prosjektleder/ fylkesrådmann.

Som tidligere informert om var det ni søkere til stillingen. Fem søkere har vært inne til intervju i regi av ansettelsesutvalget. I finalerunden gjenstod tre kandidater som alle har gjennomført personlighetstest, evnetester og har presentert et definert case for ansettelsesutvalget. For to av kandidatene er det i tillegg innhentet referanser. Ansettelsesutvalget satt ved intervjuprosessens avslutning igjen med to sterke kandidater til stillingen.

I en totalvurdering av test, intervju og referanser konkluderer ansettelsesutvalget med at Tine Sundtoft er den som rangeres høyest av disse to og foreslåes derfor ansatt.

Ansettelsesutvalget har bestått av Inger Johanne Engmark, Klaus Allan Eide, Terje Damman, Gro Bråten og Tore Askildsen.

I henhold til reglement for fellesnemnda er det denne som er tillagt ansettelsesmyndighet for prosjektleder/ fylkesrådmann.

Henvendelser: 

Fellesnemndas leder Terje Damman

E-post: tda@vaf.no 

Mobil: 905 19 670