Stortinget behandler innstilling om oppgaver til fylkeskommunene

Denne uken behandler Stortinget "oppgavemeldingen", etter at kommunal- og forvaltningskomitéen avga sin innstilling om nye oppgaver til fylkeskommunene, 14. desember. I all hovedsak slutter Stortingsflertallet seg til det regjeringen la opp til i oppgavemeldingen tidligere i høst.

Innstilling nr 119, fra kommunal- og forvaltningskomitéen kan oppsummeres slik på fire viktige områder:

  • De utredninger som skal gjennomføres skal føre til oppgaveoverføringer.
  • KS og fylkeskommunene vil bli involvert i det videre utredningsarbeidet.
  • Stortinget vil bli forelagt en ny status for gjennomføringen av reformen, for eksempel høsten 2019.
  • Statlige regionale organer skal tilpasses nye fylkeskommuner og lokaliseres slik at de kan bidra til å utjevne sysselsettingssituasjonen internt i regionen.

- Det er positivt at Kommunal- og forvaltningskomitéen mener at flere oppgaver er viktig for at regionreformen skal gi de nye fylkene en helhetlig samfunnsutviklerrolle. Vi kommer til å få det travelt fremover, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

- Hun peker på at komitéen har lagt til grunn at oppgaver som er regionale i sin karakter, også bør løses på regionalt nivå, og at statlige organer skal tilpasses fylkesstrukturen. Dette har KS, fylkesordførerkollegiet og fylkesrådslederkollegiet bedt om ved flere tidligere anledninger.

Komitéen slår samtidig fast at oppgaver som krever politisk skjønn, skal avgjøres av folkevalgte i regionene og at det må tilføres ytterligere oppgaver for at regionreformen skal gi de nye fylkeskommunene en helhetlig samfunnsutviklerrolle.

Les Kommunal- og forvaltningskomitéen innstilling her.