Tine Sundtoft om sammenslåingsprosessen

-Jeg opplever en entusiasme og nysgjerrighet på hva Agder fylkeskommune kan bli. Jo tidligere det blir avklart hvilke oppgaver fylkeskommunene skal ha, jo bedre er det selvsagt. Men vi har en god plan for prosessen vår og forholder oss til den. Det er vanskelig å lande en endelig administrativ struktur før alle oppgavene er avklart, men slik er situasjonene nå og vi må forholde oss til den. Samtidig som vi hele tiden spent følger behandlingen av ekspertutvalgets innstilling, sier Tine Sundtoft en drøy måned etter hun overtok som prosjektleder for sammenslåingen.

Tine Sundtoft begynte som prosjektleder for sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune 15. februar. 

-Det overordnede målet er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene.  Vår oppgave med å etablere Agder fylkeskommune er å bygge en ny organisasjon som løfter landsdelen. Intet mindre. En fylkeskommune, som ser hele Agder, har bedre forutsetning for å ta samfunnsutviklerrollen på en god måte, forklarer Tine Sundtoft.

Kan du si hvordan du har organisert arbeidet ditt for tiden?

-Vi har fått politisk og administrativ organisering på plass, så jeg mener at vi er godt i rute. Men det er mange brikker som må være på plass den 1.1.2020, så noe hvileskjær har vi ikke tid til å ta. Gode prosjektplaner i de ni arbeidsgruppene vil gi oss tid til å gjøre ting i riktig rekkefølge.

-Jeg starter uka i Arendal og fordeler kontordager mellom Arendal og Kristiansand, men noen dager går også med til eksterne møteplasser. Det er også satt opp flere møter i FHSU, PSU og Fellesnemnda før sommeren. I tillegg vil jeg møte i arbeidsgruppene etter behov og ikke minst blir det flere felles møter med lederne av arbeidsgruppene. Jeg er fremdeles leder av rådmannsgruppa for regionplan Agder 2020 og jeg skal også i de kommende månedene være med på en dialogrunde til alle de 30 kommunene med tema regionplan Agder 2030, klimaveikart Agder og levekårsprosjektet.

I disse dager intervjues kandidater til stillingen som prosjektkoordinator – hva er det viktigste denne personen skal bidra med og hva vil det bety for deg?

-Prosjektkoordinatoren blir min "høyre hånd" i prosjektfasen. Vedkommende vil også være et operativt bindeledd mellom de ni arbeidsgruppene og meg. Prosjektkoordinatoren skal i større grad enn meg passe på at også alle de små og viktige detaljene i prosjektet kommer på plass. Mange detaljer har en absolutt dato på 1.1.2020.

Jo bedre vi klarer å gjennomføre prosjektfasen, jo bedre fart får vi for Agder fylkeskommune etter 2020. Vi har valgt å organisere oss med en liten fast prosjektstab (prosjektkoordinator og meg). Alle andre som arbeider i prosjektet har sin vanlige jobb i tillegg. Jeg tror det er en riktig organisering, fordi mange involveres i saker som de selv også skal leve med etter 2020. Men det er travelt for mange, så målet er at prosjektkoordinatoren blir en god ressurs for de ni arbeidsgruppene. Det betyr at jeg i større grad kan konsentrere meg om helhetsbildet, og også få tid til å snakke om prosjektet vårt eksternt. Det er mange på utsiden av Agder fylkeskommune som er interessert i prosessen vår og den kraften vi ønsker å bli for Agder, avslutter Tine Sundtoft.