Slik blir et nytt Våpenskjold til

Hvordan blir våpenskjoldet til Agder fylkeskommune? Det er det knyttet både stor interesse og spenning til.  Fylkesvåpenet er en viktig identitetsmarkør både for ansatte og innbyggere. Derfor gjennomføres det en grundig prosess for å velge nytt. Det er politikerne som i juni 2018 skal velge. Før det har en jury valgt ut tre vinnerforslag som blir lagt fram for politikerne.

Bred prosess

Fylkeskommunene har invitert flere designbyråer til å foreslå nytt fylkesvåpen. I tillegg inviteres de som har lyst til å komme med et forslag, til å gjøre det. De forslagene som kommer inn vil bli lagt frem for byråene som kan hente inspirasjon fra disse og det vil bli trukket ut en tilfeldig vinner blant alle forslagene. Vinneren vil få en iPad. Les mer om konkurransen her.

En jury skal utpeke tre vinnerkandidater som legges frem for fellesnemnda 4. juni 2018. Fellesnemnda består av 11 politikere fra de to fylkeskommunene på Agder. Det er politikerne som tar den endelige avgjørelsen på hvilket forslag som velges.Fylkesvåpenet skal trolig også til deto Fylkestingene for endelig godkjenning.

Valg av fylkesvåpen har vesentlig betydning for og sammenheng med det helhetlige arbeidet med grafisk profilering av den nye fylkeskommunen.