Møte i fellesnemnda 12. mars

Fellesnemnda skal holde sitt mars møte på Eikerapen Gjestegard i Åseral kommune. Blant sakene som skal opp er omstillingsdokument og prosjektbudsjett for fellesnemnda og kostnader ved sammenslåingen.

Fellesnemnda for sammenslåingen av Agder, skal holde nytt møte.

Møtested: Eikerapen Gjestegard, Åseral

Møtetid: 12. mars kl. 14

Blant sakene som skal behandles er:

  • Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing
  • Omstillingsdokument (Et omstillingsdokument er et overordnet arbeidsgiverpolitisk styringsdokument)
  • Møteplan for partsammensatt utvalg (PSU)
  • Samlokalisert fagskole - vurdering av tilbudsstruktur, tilrettelegging for deltidsstudenter og nettbasert/desentralisert tilbud

 

Her finner du møtepapirer til fellesnemndas møte 12.03.18:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndaagder/Meetings/Details/200062