Miksmaster skal lage profilmanual

Det var byråer fra hele landet som deltok i konkurransen, 4 fra Agder, to fra Oslo, et fra Trondheim og et fra Os utenfor Bergen. Mange dyktige miljø og ingen lett oppgave å velge, forklarer Cheryl Macdonald, prosjektleder for grafisk profil for Agder fylkeskommune.

Etter en prosess der byråer ble vurdert på innholdet i deres skriftlig tilbud, løste en case og holdt en presentasjon, falt valget på Miksmaster Creative as til å lage profilmanualen for Agder fylkeskommune. Arbeidet med ny profil skal etter planen være klar til 1. desember, det forteller Macdonald.

Spennende byrå
Det er et spennende byrå som har fått oppdraget. Mer enn 60 prosent av kundenes deres kommer fra offentlig sektor. De har blant annet hatt Akershus fylkeskommune, Finanstilsynet, NIBIO (norsk institutt for bioøkonomi) og Statsbygg som kunder.

Tildelingskriterier
Miksmaster Creative as ble rangert som best på tildelingskriteriene "oppdragsforståelse" og "kompetanse".  I tillegg var de nestbest på "pris". Totalt sett kom de derfor best ut og tildeles oppdraget.

Oppdragsforståelse - vektet 35%
Her har vi blant annet sett på hvordan oppdraget er foreslått løst, hvordan byråene har bygget opp en logikk i løsningsforslagene sine og hvordan de foreslår samarbeidet med oss bør organiseres, og forventninger til oss.  Vi har sett på hvordan byrået har demonstrert sin forståelse av universell utforming og heraldikk, hvordan det argumenteres faglig for valg av font(-er) og farge(-r), inkludert tolkning av gull. Vi har også vurdert byråenes forslag til digital løsning for profilhåndboken, samt prosess beskrivelse.

Kompetanse - vektet 25%
Her har vi sett på teamet som er tilbudt, deres kvalifikasjoner, erfaring og robustheten til teamet. I tillegg har vi lagt inn referanser. Her har vi vektet oppgitte referanser etter hvor relevante vi synes de var for vårt oppdrag og Agder fylkeskommune som organisasjon.

Pris - vektet 40%
Her har vi sett på prisen som er oppgitt for hele leveransen. I tillegg har vi vurdert om alt er inkludert og om det er gitt garanti for å holde seg innenfor den oppgitte prisen.