Mange vil bli prosjektkoordinator

146 personer har søkt på stillingen som prosjektkoordinator for sammenslåingsprosessen. Det var klart da fristen for å søke gikk ut 19. februar. -Nå har vi en omfattende jobb med å velge den best egnede kandidaten, opplyser Karin Løvgren Stenersen, personalsjef i Vest-Agder fylkeskommune.

Prosjektkoordinator sine oppgaver

Den som bli ansatt skal bistå prosjektleder for sammenslåingen, Tine Sundtoft.

-Prosjektkoordinatoren blir min "høyre hånd" i prosjektfasen. Prosjektkoordinatoren skal i større grad enn meg passe på at også alle de små og viktige detaljene i prosjektet kommer på plass, sier, Tine Sundtoft. 

 Det vil bl.a si:

  • sørge for nødvendig fremdrift og avklaringer internt i prosjektorganisasjonen
  • sikre god informasjonsflyt internt i prosjektorganisasjonen, og mellom prosjektorganisasjonen og fylkeskommunenes ordinære administrative strukturerer
  • følge opp arbeidsgruppene i prosjektet
  • bistå prosjektorganisasjonen i bruk av prosjektmetodikk og prosjektverktøy

Dette er en fast stilling, selv om sammenslåingsprosessen er midlertidig. Det er fordi vi mener denne personen vil ha verdifull kompetanse på prosjektarbeid og organisasjonsutviklingsprosesser som vår organisasjon også vil trenger etter sammenslåingen. Vi søker etter en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er selvstendig, men trives med å jobbe i team, er løsningsorientert, analytisk og metodisk og i tillegg er initiativrik og god til å se muligheter, forklarer Stenersen.

Prosess videre

12 stykker ble invitert inn i en første runde for å svare på hvordan de vil kunne bidra til å realisere sammenslåingsprosjektet. Etter den runden ble 4-5 stykker innkalt til et utfyllende intervju, før vi gjør et endelig valg rundt påsketid. Så håper vi å ha vedkommende på plass fra høsten av, avslutter Karin Løvgren Steners