Lyngørsamlingen 27. og 28. august

På denne samlingen skal det arbeides med prinsipper og administrativ struktur for Agder fylkeskommune.

På denne samlingen møter styringsgruppa (Tine Sundtoft, Karin Løvgren Stenersen, John G. Bergh, Kristin Tofte Andresen og Bjørn Kristiansen). I tillegg deltar lederne for arbeidsgruppene, samt representanter fra Statens Vegvesen (SVV). De vil i forkant av samlingen ha gjort en SWOT-analyse som skal være underlag for samlingen.

SWOT-analysen
Denne analysen skal se på styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene knyttet opp mot en rekke faktorer som påvirker adminstrativ struktur for Agder fylkeskommune. Analysen vil lage en ramme for hele Agder fylkeskommune – hva er bra, hva er potensialet, hva er truslene og hva er mulighetene for fylkeskommunens egenart, omgivelser, fremtidsbilde og samspillet mellom mennesker og teknologi.

I tillegg til SWOT-analysen vil underlaget til samlingen være en sammenstilling av innspillene på kultur og verdier fra fellessamlingen 25. juni, et teoretisk grunnlag om organisasjonsutvikling og en oppsummering av rollene og oppgavene til fylkeskommunen.

Veien videre
Beslutningsunderlaget til førende prinsipper og administrativ struktur vil gå innom de formelle organene FHSU (to runder; 5. og 18. september), PSU (28. september) og til slutt fellesnemnda (8. oktober). Resultatet vil bli presentert på allmøte 25. september.