Jury skal finne våpenskjold-kandidater

En jury bestående av 6 personer skal i løpet av april og mai se gjennom alle de mer enn 100 forslagene som er kommet inn i konkurransen om å bli nytt våpenskjold for Agder fylkeskommune.

 

Juryens medlemmer

Juryen består av:

  • Gro Bråten (fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune)
  • Terje Damman (fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune)
  • May-Brith Ohman Nielsen (historieprofessor fra UiA)
  • Anniken Schjøtt  (markedsdirektør, Kristiansand Dyrepark)
  • Alida Rudjord (designlærer ved Sam Eyde videregående skole)
  • Tom Lid (billedkunstner)

Juryens medlemmer beskriver oppdraget som artig, spennende og til og med ærefullt.

-Å få være med og komme frem til et nytt våpenskjold for den sammenslåtte fylkeskommunen, anser jeg som et stort og ærefullt oppdrag, og ser frem til å delta med min kompetanse, i en forhåpentligvis spennende prosess, sier Tom Lid, kunstner som holder til i Høvåg i Lillesand.

To konkurranser

Politikerne i fellesnemnda for sammenslåingen, vil at alle som vil skal kunne foreslå nytt våpenskjold. Derfor har de invitert både til en åpen konkurranse, der særlig elever i de videregående skolene er invitert til å delta – og 7 designbyrå fra Agder-fylkene har takket ja til å levere forslag.

Dra fristen gikk ut, var det kommer inn mer enn 100 forslag fra de to konkurransene. Når juryen har fått sett på forslagene vil alle sammen bli offentliggjort. For designbyråene er det et honorert oppdrag å komme med forslag. For publikumskonkurransen blir det trukket en tilfeldig vinner som får en IPad.

Slik bli et våpenskjold valgt

Fylkesvåpenet er en viktig identitetsmarkør både for ansatte og innbyggere. Valg av fylkesvåpen har vesentlig betydning for og sammenheng med det helhetlige arbeidet med grafisk profilering av den nye fylkeskommunen.Derfor gjennomføres det en grundig prosess for å velge nytt. Det er politikerne som i juni 2018 skal velge endelig våpenskjold. Før det har juryen valgt ut tre vinnerforslag som blir lagt fram for politikerne.