Invitasjon til designkonkurranse

Alle kan komme med forslag til nytt våpenskjold. Politikerne i fellesnemnda som jobber med sammenslåingsprosessen, har bestemt at alle kan komme med forslag til nytt våpenskjold. Særlig oppfordrer de ungdom til å komme med forslag. Derfor er invitasjon til å delta i konkurransen sendt ut til alle de offentlige videregående skolene i Aust-Agder og Vest-Agder. Men hvem som helst kan altså delta. Frist for å sende inn bidrag er 15. februar.

Fylkeskommunene har invitert flere designbyråer til å foreslå nytt fylkesvåpen. I tillegg inviteres de som har lyst til å komme med et forslag, til å gjøre det. De forslagene som kommer inn vil bli lagt frem for byråene som kan hente inspirasjon fra disse og det vil bli trukket ut en tilfeldig vinner blant alle forslagene. Vinneren vil få en iPad.

En jury skal utpeke tre vinnerkandidater som legges frem for fellesnemnda 4. juni 2018. Fellesnemnda består av 11 politikere fra de to fylkeskommunene på Agder. Det er politikerne som tar den endelige avgjørelsen på hvilket forslag som velges.

Vedlagt ligger invitasjon til å delta i konkurransen, konkurransegrunnlaget og et bakgrunnsnotat om Agder som vi håper vil gi inspirasjon. 

Konkurransereglene.pdf

Invitasjon til skolene om å delta i designkonkurranse.pdf

Inspirasjons- og bakgrunnsinfo til Nytt våpenskjold.pdf

Plakat AgderFK_skjold_konkurranse_A3.pdf