Fellesnemnda valgte IKT-Agder modellen

IKT-Agder modellen legges til grunn for valg av IKT for Agder fylkeskommune.

Fellesnemnda vedtok IKT-modell for Agder fylkeskommune på sitt møte 19.april 2018. Foto: Cheryl Macdonald.

Fellesnemnda, som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene, var torsdag 19. april samlet til møte på Scandic Sørlandet i Kristiansand.

Fellesnemda vedtok i møtet:
1. IKT-Agder modellen legges til grunn for valg av IKT for Agder fylkeskommune.
2. De fylkeskommunalt ansatte som overføres til IKT-Agder må sikres like rettigheter som de øvrige ansatte.

Punkt 1 og 2 var i tråd med prosjektleders innstilling. Etter forslag fra Tore Askildsen ble følgende punkt 3 også vedtatt:

3. Det forutsettes at det opprettes en IKT-avdeling i Kristiansand.

- Avdelingen skal være robust og stor nok til å fylle Agder fylkeskommunes behov for IKT-kompetanse tett på egen virksomhet og den bør være i eller svært nær fylkeskommunens sentraladministrasjon.
- Avdelingen må ha prosjekt- og utviklingskompetanse.
- Avdelingen må ha tekniske drifts- og utviklingsoppgaver blant annet for å kunne dra nytte av IKT-ansvarlige/koordinatorer som i dag er delte ressurser mellom skole og sentral IT-seksjon i Vest-Agder.

Det forutsettes også at lokaliseringen av disse arbeidsplassene teller med når en skal gjøre opp status for fordelingen mellom Aust-Agder og Vest-Agder.

Bakgrunn for saken
Ved etableringen av Agder fylkeskommune må man velge hvordan IKT og digitalisering skal organiseres. Aust-Agder fylkeskommune har løst sitt IKT-behov gjennom IKT-Agder samarbeidet. Vest-Agder fylkeskommune har en intern IKT-avdeling. Siden de to fylkeskommune har to forskjellige løsninger har det vært nødvendig å utrede om en av disse to modellene skulle velges, eller om det er andre måter å organisere IKT-arbeidet på som var mer aktuelt. En arbeidsgruppen har sett på totalt fire ulike måter å organisere IKT-arbeidet på.

Saksfremlegget til møtet kan i sin helhet leses på møtekalenderen her hvor protokoll også vil bli lagt ut: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndaagder/Meetings/Details/200426

For ytterligere informasjon og kommentarer, kontakt:
- Leder for fellesnemnda Terje Damman, mobil 905 19 670 / terje.damman@vaf.no
- Prosjektleder Tine Sundtoft, mobil 950 20 265 / tine.sundtoft@vaf.no