Høring: Utkast til ny lokal inntaks- og formidlingsforskrift Agder

Den lokale inntaks- og formidlingsforskriften skal beskrive hvordan Agder fylkeskommune gjennomfører inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass. Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har sammen laget et utkast til ny lokal forskrift, som nå er ute på høring, det sier Anne Synnøve J. Sundsteigen, prosjektleder for inntak og dimensjonering Agder.

Bilde: Fotolia.com

Den nye forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2020, og styre inntak og formidling fra og med skoleåret 2020/2021.

I forslaget legges blant annet frem tre alternative inntaksmodeller for det første året i videregående skole (Vg1):

  • Nærskoleprinsippet: Alle kan søke skoleplass i alle deler av fylket, men søkere som bor i nærheten av en skole får nærskolepoeng og kommer dermed først inn.
  • Inntaksregioner: Ungdommene må søke skoler i sin region, hvis tilbudet de ønsker finnes der
  • Karakterbasert inntak: Alle konkurrerer med sine karakterer fra ungdomsskolen, og bostedsadresse spiller ikke inn

I høringsbrevet står det beskrevet hvordan en kan levere høringssvar, avslutter Anne Synnøve J. Sundsteigen.

Høringsrist er 26. november 2018

Se høringsbrevet for mer info.

Vedlegg 1 - Utkast til lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune. Les det her

Vedlegg 2 - Kommentarer til utkast til lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune.Les det her. 

Vedlegg 3 -  Les hvem som er høringsinstanser, her

 

Behandling av lokal inntaks- og formidlingsforskrift Agder

Forslaget som nå er sendt ut på høring skal gjennom en omfattende behandling i begge de nåværende fylkeskommunene og fellesnemnd og partssammensatt utvalg (PSU) for Agder fylkeskommune.

 

Behandlende organ

Fylke

Dato

Forslag til forskrift sendes på høring

 

15. oktober 2018

Aust-Agder elev- og lærlingråd

Aust-Agder

Dato for møte ikke satt

Yrkesopplæringsnemnda

Vest-Agder

13. november 2018, møtet kan bli flyttet

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vest-Agder

19. november 2018

Ungdommens fylkesutvalg

Vest-Agder

19. november 2018

Hovedutvalg for kultur og utdanning

Vest-Agder

20. november, møtet kan bli flyttet

Høringsfrist

 

26. november 2018

Yrkesopplæringsnemnda

Aust-Agder

30. november 2018

Ungdommens fylkesting

Vest-Agder

3.-4. desember 2018

Kontaktforum for brukermedvirkning

Aust-Agder

6. desember 2018

Utdanningskomitéen

Aust-Agder

11. desember 2018

Fylkestinget

Vest-Agder

11.-12. desember 2018

Fylkestinget

Aust-Agder

18. desember 2018

Partssammensatt utvalg Agder

Agder

30. januar 2019

Fellesnemnd

Agder

6. februar 2019