Gjennomgangen av arbeidsgruppenes arbeid

Ni arbeidsgrupper er i full gang med å utarbeide beslutningsgrunnlag til konseptfasen. En "løypemelding" der arbeidsgruppene fikk presenteres sine vurderinger, utfordringer og status for styringsgruppen og FHSU (der ansattes representanter sitter) ble gjennomført 16. og 17. august i Arendal.

Presentasjonsformen var valgfri, men hver gruppe fikk 30 minutter til presentasjon/fremlegging og 30 minutter til spørsmål og svar.

I etterkant vil styringsgruppen følge opp presentasjoner og spørsmål og tilrettelegge for informasjonsdeling på tvers av arbeidsgruppene.

De som deltok :

Styringsgruppens medlemmer:

Tine Sundtoft
Karin Løvgren Stenersen
John G. Bergh
Kristin Tofte Andresen
Bjørn Kristiansen

Andre deltagere:

Knut Lindland (Prosjektkoordinator)

FHSU ved Randi Gunsteinsen, Tor Aurebekk, Torleiv Olavson Momrak, Solveig Helljesen, Inger Johanne Engmark, Kjell Martin Holthe, Klaus Allan Eide, Atle Oanes

Maria Hevzy

I tillegg representanter fra de 9 arbeidsgruppene under den enkelte presentasjon.

Oversikt over de 9 arbeidsgruppene