Fylkeskommunen er en viktig tilrettelegger

Det sa Bjørn Robstad, ordfører i Evje og Hornnes, da han holdt innlegg på vegne av Setesdal Regionråd, hadde fellesnemnda hadde møte på Rysstad.

8. oktober la fellesnemnda for sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, sitt møte til Setesdalsregionen. –Vi inviterte Setesdal Rådet til dialog for å høre hva de er opptatt av og mener vi som fylkespolitikere må ta med inn i den nye fylkeskommunen, sier Terje Damman, leder av fellesnemnda. Setesdal Rådet v/ ordførerne i de fire kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes var invitert til møtet.

4 viktige saker

Bjørn Robstad trakk i tillegg til rollen som tilrettelegger også frem utbygging av RV 9, som ikke hadde skjedd, uten fylkeskommunen, påpekte han.  –Selv om vi er få innbyggere i Setesdalsregionen, står vi for 50 prosent av arealene i dagens Aust-Agder fylkeskommune. Nettopp derfor vil jeg be fellesnemnda og den nye fylkeskommunen vurdere følgende innspill, sa Robstad:

  • "Grønne" arbeidsplasser knyttet til skogs- og landbruk, kan legges til Evje 
  • Videregående skule – er utrolig viktig for Setesdalsregionen og valg av inntaksmodell må verne om "Noreg sin lengste skule" (den strekker seg fra Valle i nord til Evje og Hornnes i sør)
  • Bygningsvernsenter for Agder, knyttet til Setesdalsmuseet på Rysstad, bør utvides
  • Språkbruksplan – 3 av 4 Setesdalskommuner er nynorsk-kommuner. I den nye fylkeskommunen blir det 6 nynorsk-kommuner. Viktig for identiteten i dalen. Den nye fylkeskommunen bør ha en bevist plan for språk og dialekter på Agder.

 

UNESCOs verdensarv-liste

Søljer - eksempel på brukskunst fra Setesdalen Leiv Rygg Langerak, ordfører i   Bygland, snakket om at Setesdalsarv   innen musikk, kunsthåndtverk, stev   og språk, snart står på UNESCOs   liste. Han understrekte også   viktigheten av å ta vare på dialekter   som er under press i hele Norge.

 Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle, trakk   fram Setesdal som turistmål. - Dette   jobber vi hardt med. Vi er godt i gang,   men trenger all den hjelpen vi kan få.   I dag har vi en rekke gode turist- og   opplevelsesbedrifter. Disse har fått   drahjelp både i form av litt penger   men også felles kompetanseutvikling   fra regionrådet – så Setesdal   Regionråd har betydd en viktig   forskjell. Vi har hatt mulighet til dette   pga penger fra kraftinntekter via   fylkeskommunen. Han håper at   dagens regionråd, fortsatt får hjelp til   å være robuste hjelpere i egne   regioner.

 

Lønnsomt med risikokapital

På spørsmål fra fellesnemndmedlem, Jon Olav Strand, trakk Bjørn Robstad frem viktigheten av Aust-Agder Næringsselskap, et investeringsselskap, som går inn på eiersiden i små og mellomstore bedrifter i Aust-Agder. Selskapets formål er å fremme bedriftsetableringer og eksisterende næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser. Det vil si risikokapital som kan investere der ikke andre gjør det. Selv om det er risikokapital, går selskapet i pluss og kan investere igjen i regionen.

Steinar Kyrvestad, ordfører i Valle, oppsummerte med å si at det er mange ting som er viktig for Setesdal, men valget falt på disse områdene som Setesdal Regionråd vil prioritere overfor den nye fylkeskommunen. De overnevnte punktene er viktig for hele regionen og disse står Setesdalsregionen samlet bak.

Terje Damman, leder av fellesnemnda takket for en god og tydelig presentasjon og for samarbeidet, så langt og videre inn i Agder fylkeskommune.

Besøkte museum

Etter møte fikk fellesnemnda en omvisning på Setesdalsmuseet på Rysstad. Der gav museumspedagog Johanne C. F. Hortemo de fremmøte politikerne innsyn i deler av Setesdalskulturen som vist gjennom drakt-utstillingen og utstilling om kraft-utbyggingen i dalen.

Fellesnemnda på omvisning på Setesdalsmuseet